Zone — Jrg. 11 (september 2012) Nr. 3

2 WERKHOEK
– Nieuwe vormgeving
– Rectificatie beeldverhaal
– In de leer bij Engestršm
– Literatuur bij Schuurpapier
– Artikel MiBo: Historische vragen en zoektochten
– Certificeren voor Startblokken
– Extra materialen bij de artikelen
– Publicaties

4
Historische vragen en zoektochten
WERK IN UITVOERING
MiBo-groep
Hoe stimuleren we de ontwikkeling van het historisch denken bij leerlingen? Met twee praktijkvoorbeelden.

7 Waarom een iPad alleen niet genoeg is om te leren te komen / In de leer bij Engestršm
BERICHTEN
Chiel van der Veen
In dit artikel laat de auteur zien hoe we ontwikkelingen zoals de digitale revolutie vanuit een onderwijspedagogisch perspectief kunnen bezien. De auteur neemt daarbij de lezing die Yrjš Engestršm op 24 jl. verzorgde aan de Vrije Universiteit Amsterdam als uitgangspunt.

8 TWIN teksten en expertlezen
WERK IN UITVOERING
Marijke van Someren
In dit artikel legt Marijke van Someren uit hoe het gebruik van TWIN teksten een belangrijke bijdrage kan leveren bij leesactiviteiten. Ze geeft praktijkbeschrijvingen en suggesties over het gebruik van deze teksten voor de onderwijspraktijk.

12 Pendelen tussen stagepraktijk en opleiding
THEORIE & PRAKTIJK
Martijn van Schaik & Melanie Geensen
Op de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam bestaat sinds 2009 de mogelijkheid voor studenten om een OGO-specialisatie te volgen. Het idee achter het programma is ‘practice what you preach’. De studenten zouden op een ontwikkelingsgerichte manier hun OGO-certificaat moeten behalen. In dit artikel beschrijven Martijn van Schaik en Melanie Geensen hoe de docenten in studiejaar 2011-2012 proberen de pendel tussen theorie en praktijk te cre‘ren voor de studenten. Dat wil zeggen, hoe de studenten heen en weer bewegen tussen de praktijk van hun stage en de theorie op de opleiding.

15 De teksten van de kinderen doen ertoe!
COMPLIMENTEN
Complimenten van de redactie van Zone aan basisschool Octant in Assendelft.

16 Spel en hoogbegaafdheid
THEORIE & PRAKTIJK
Mari‘lle Cromwijk
Op Hogeschool de Driestar in Gouda zijn veel mogelijkheden om je bezig te houden met Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Studenten kunnen er zelfs een minor volgen die draait om het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Mari‘lle Cromwijk, studente Pabo 4, heeft voor haar minor een klein onderzoek gedaan naar spel bij hoogbegaafde kinderen.

19 Stimulerend leiderschap? Een goede vraag!
SCHUURPAPIER
Marco van der Zwaard

20 Ontwikkelen: dat doe je samen!
BELEID
Barendine Punt, Coba Klink & Katy Nelis
In 2005 is het onderbouwteam van de Koningin Beatrix school in Ouddorp gestart met het nascholingstraject Basisontwikkeling bij De Activiteit onder begeleiding van Janneke Hagenaar. Nu, in 2012, gaan we dit traject afsluiten. De een kiest voor een bewijs van deelname, de ander kiest voor certificering door middel van het portfolio.

23 Een slothang en de reservesleutel
PRAKTIJKCOLUMN
Jeanette Steenbakkers is leerkracht van groep 1-2a op basisschool De Avonturijn in Amsterdam.

24 Studenten doen onderzoek / Uit onderzoek blijkt: Leesmotivatie hoger op Ontwikkelingsgerichte scholen
THEORIE & PRAKTIJK
Yvonne van Rijk & Marianne Boogaard
Vijf studenten aan de Pabo van Inholland in Alkmaar hebben dit jaar deelgenomen aan een afstudeerkring rond Begrijpend Lezen & Opbrengstgericht Werken. In het kader van Opleiden in de School is samengewerkt met schoolbestuur Surplus: de onderzoeksvragen kwamen van de basisscholen zelf.

26 Eerste hulp bij theater en De prinses die droomde van aardbeien
BOEKSIGNALERING
Leen Koole, Marte van Vliet
– Jowi Schmitz, Eerste hulp bij theater, voor iedereen die theater wil maken met kinderen en jongeren, 2012
– Tineke Toet, De prinses die droomde van aardbeien, 2012


28 Een beeldverhaal in de bovenbouw / ‘Sunny Shop, daar vrolijk je van op!’
BEELDVERHAAL
Hanneke Verkleij
Beeldverhaal van een dag reilen en zeilen van de winkel ‘Sunny Shop’.

30 Onderzoek Woordenschat op De Archipel
THEORIE & PRAKTIJK
Ester van Oers
Basisschool De Archipel op Amsterdam IJburg is ŽŽn van de ASKO OPLIS-scholen waar studenten de mogelijkheid krijgen om de theorie van de colleges op de Pabo om te zetten in een echt onderzoek op de werkvloer. In dit artikel geeft Ester van Oers een beschrijving van een woordenschatonderzoek op deze school.

32 Berichten van de OGO

BERICHTEN