Zone — Jrg. 11 (maart 2012) Nr. 1

2 Website/Publicaties
WERKHOEK
– Bouwen aan ontwikkeling
– Ouders zijn meer dan welkom
– Spel bewust! Ontwikkelingsgericht spellingsonderwijs in groep 3
– Componeren in de bovenbouw
– Recensie Jan Berents
– Hoe overleven we de winter

3
De uitslag van de vorige stelling en een nieuwe stelling.
FORUM
De vorige stelling: ‘Leerkrachten laten zich bij ICT meer leiden door technische mogelijkheden dan door pedagogische overwegingen’.
De nieuwe stelling is : ‘Een goede leraar vormt Žn voedt op!’.


4 Pedagogiek of didactiek?
THEORIE EN PRAKTIJK
Wim Wardekker
Niet iedereen in de wereld buiten OGO is overtuigd van de kwaliteit van OGO. Wie wel eens contact heeft met de onderwijsinspectie kan daar vermoedelijk over meepraten. Maar ook leerkrachten aan andere basisscholen zijn vaak sceptisch. Zo hoorde ik laatst de uitspraak: “Pedagogisch gezien is OGO prima, maar aan de didactiek valt nog wel wat te verbeteren…” In dit artikel wil ik nagaan welk misverstand mogelijk achter die uitspraak schuilt – en of ze een kern van waarheid bevat.

7 Pedagogisch-didactisch handelen: bouwen aan ontwikkeling
THEORIE EN PRAKTIJK
Willeke Visser
Wim Wardekker geeft in zijn artikel aan dat de OGO-leerkracht pedagogiek en didactiek in het handelen integreert. De leerkracht biedt ruimte aan zingeving van de leerlingen Žn is tegelijkertijd uit op het stimuleren van de ontwikkeling van leerlingen. In dit artikel laat Willeke Visser van de Frits Bodeschool dit zien aan de hand van het thema ‘Hier woon ik’. Een thema waarin leerlingen aan het bouwen slaan en leerkrachten de mogelijkheden aangrijpen om te ‘bouwen’ aan de verdere ontwikkeling.

10 Componeren in de bovenbouw van de basisschool?!
WERK IN UITVOERING
Michel Hogenes
In 2005 verscheen het boek ‘Gevangen in een schelp; ontwikkelingsgericht muziekonderwijs in de onderbouw ‘ van Lydia de Jong en Ad van der Heijden. Met het schrijven van dit boek hebben zij een waardevolle bijdrage geleverd aan het denken over het vak muziek binnen ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw van de basisschool. Ook Christiane Nieuwmeijer heeft met haar boek ‘Het prentenboek als invalshoek’ een bijdrage geleverd aan het thematisch gericht (muziek)onderwijs aan jonge kinderen. De vraag is hoe we hier in de bovenbouw van het basisonderwijs vervolg aan kunnen geven en ook daar op meer ontwikkelingsgerichte wijze muziekonderwijs kunnen verzorgen.

14 Ouders zijn meer dan welkom!
WERK IN UITVOERING
Carla de Vos
Basisschool ‘De Aanloop’ is de enige OGO school in West-Brabant. Een unieke positie die ook vragen met zich meebrengt. Hoe ‘verkoop’ je het concept aan toekomstige ouders bijvoorbeeld en hoe kunnen de huidige ouders ambassadeurs van Ontwikkelingsgericht Onderwijs worden? En hoe kunnen we ouders zich meer dan welkom laten voelen en hen betrekken in ons onderwijs? Vragen die Carla de Vos, leerkracht van groep 1-2 en OGO cošrdinator van ‘De Aanloop’, oppakt en onderzoekt.

18 Fijn zo’n brein
SCHUURPAPIER
Bert van Oers

18 Succeservaringen en uitdagingen / Een praktijkverhaal van een beginnende leerkracht
WERK IN UITVOERING

Marte van Vliet

Iedere leerkracht zal het bekend in de oren klinken, dat er als beginner in een schoolteam veel nieuwe dingen op je pad komen, los van het onder de knie krijgen van het OGO-concept. Een uitdagende en soms zelfs ingewikkelde ‘extra’ taak. In dit artikel geeft leerkracht Marte van Vliet een beschrijving van haar onderwijspraktijk in groep 7 en legt zij uit met welke succeservaringen en uitdagingen ze te maken krijgt tijdens het thematiseren in de bovenbouw
.

22 De directeur boft
BELEID
Christien Bruin
Op de Jozefschool in Venhuizen laat het onderbouwteam zich opnieuw inspireren met betrekking tot OGO. Jaren geleden volgden zij scholing en hebben het werken met een thema in praktijk gebracht. Het wordt tijd voor nieuw input! Samen met de leerkracht besluit directeur Christien Bruin om ŽŽn themagerichte, intensieve begeleiding te koppelen aan het thema van de Kinderboekenweek ‘Helden’. En het wordt een succes! Het onderwijs bruist, de leerkrachten stralen en leerlingen weten van geen ophouden. Christien vertelt hoe zij dit als directeur aanpakt.

24 De kinderen van groep 1-2 houden zelf de absentielijst bij / Een echt betekenisvolle activiteit
WERK IN UITVOERING

Huub Joling
Huub Joling geeft in dit artikel een beschrijving hoe hij de kinderen van groep 1-2 betrekt bij het controleren van absentie in de klas.

25 Werkgroep voor kwaliteit in de onderbouw (WKC)
COMPLIMENTEN

26 Weg van ontwikkelingsgericht onderwijs
BERICHTEN
Hanneke Geurts & Carlijn Kuntzelaers
Weg zijn van OGO. De weg naar OGO. Weg willen van OGO. Wat willen we eigenlijk zeggen met de titel van dit artikel? Iets op veel manieren kunnen interpreteren, kan zowel verwarrend als inspirerend werken. als pabo-studenten kregen we vaak te maken de term ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’. Naarmate we theorie en praktijk met elkaar gingen vergelijken, merkten we dat deze term op veel verschillende manieren ge•nterpreteerd wordt. Verwarrend of inspirerend? Wij besloten het eerste gevoel om te zetten in het tweede.

28 Ga buiten spelen!
BOEKSIGNALERING
Kees Geljon
Helen Tovey, Laat ze buiten spelen; Pleidooi voor gezonde risico’s.

29 Een echte keuken in ons nieuwe huis
PRAKTIJK

JosŽ Verhoeven
JosŽ Verhoeven is trainer/peuterleidster bij Kinderopvang Langedijk.

30 “Je mag niet voordringen hoor!”
WERK IN UITVOERING

Wilma Dekker-Schlepers

Op de Jozefschool in Venhuizen gaan de leerkrachten van groep 1-2 de werkwijze van de verteltafel preciezer uitvoeren. Aandacht voor spel, meespelen en woordenschatuitbreiding
.

32 Agenda