Zone — Jrg. 11 (juni 2012) Nr. 2

2 Website/Publicaties
WERKHOEK
– HOREB
– Foto’s en materialen
– Zin in lezen
– Diataal
– Boeksignalering
– Kunstzinnige vorming in Ontwikkelingsgericht Onderwijs

3
De uitslag van de vorige stelling en een nieuwe stelling.
FORUM
De vorige stelling: ‘Een goede leraar vormt Žn voedt op!’.
De nieuwe stelling is : ‘Meer zeggenschap aan de leerkracht, dŽ route naar kwaliteit’.


4 Een beeldverhaal in groep 2/3 – ‘Vlieg er eens uit!’
THEORIE EN PRAKTIJK
Hanneke Verkleij & Bea Pompert

7 Bijzondere plekken
THEORIE EN PRAKTIJK
Hanneke Saaltink
Op welke manier kunsteducatie, ge•nspireerd op de Reggio benadering, handvatten biedt voor Kunstzinnige vorming in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

9
Sturen op kwaliteit
SCHUURPAPIER
Roel de Vries

10 Mooi zo! Leerlingen in de kunstenaarsrol
THEORIE EN PRAKTIJK
Bert van Oers & Marte van Vliet
Ontwikkelingsgericht Onderwijs streeft naar brede ontwikkeling van leerlingen. Onontkoombaar betekent dit dat leerkrachten er naar willen streven om leerlingen ook te ondersteunen in hun kunstzinnige vorming. Vanuit de cultuurhistorische activiteitstheorie interpreteren we dit als het stimuleren van de ontwikkeling van het esthetisch denken dat de basis vormt voor de waardering, expressie en herkenning van volmaaktheid. Dit uitgangspunt wordt toegelicht en (slechts) twee dimensies van dit proces worden wat uitvoeriger besproken: de doelgerichte verkenning van materiaal en de verwerving van kennis en vaardigheden om expressies van volmaaktheid te kunnen realiseren.

14 Onderneming De Kunstknaller / Betekenisvol onderwijs in een uitdagende omgeving
WERK IN UITVOERING
Nicole Hanegraaf
Een mooie praktijkbeschrijving over hoe mini-ondernemingen mogelijkheden bieden en bijdragen tot rijke betekenisvolle activiteiten!

17 Hersenspinsels
THEORIE EN PRAKTIJK
Jo Nelissen
Het menselijk brein staat tegenwoordig in het centrum van de belangstelling. Wie geregeld de boekwinkel bezoekt, ziet snel dat de aanwas van breinpublicaties nauwelijks is bij te houden. Gids voor het brein, het puberende brein, mannelijk en vrouwelijk brein, brein te kijk, babybrein, onderzoek je brein. Dat zijn enkele onderwerpen waar de lezer zich in kan verdiepen. Jo Nelissen gaat hier in op verschillend hersenonderzoek en wat dit kan betekenen voor het Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

20 GŽŽn dunne limonade!
WERK IN UITVOERING

Niko Fijma

Groep 3/4 verzorgt de catering en rekent zich rot…

22 De taalcošrdinator aan het werk
BELEID
Ria van Geerenstein, Femmy Sandtke & Irene Pijl
Drie verhalen van taal cošrdinatoren over het werk dat zij verzetten in hun teams. Irene Pijl van De Schakel in Best, Ria van Geerenstein van De Sjofar in Apeldoorn en Femmy Sandtke van de Boemerang in Purmerend gunnen ons een kijkje in hun keuken.

25 Winnen en verliezen
PRAKTIJKCOLUMN
Leerkrachten Marije Heijkoop en Wiebe Steenstra van groep 7 en 8 van CNBS De Regenboog in Ridderkerk.

25 Baanbrekers en boekhouders
COMPLIMENTEN
Frea Janssen-Vos

26 Het zelfstandige leesmoment in de revisie!
WERK IN UITVOERING

Ali Verwoerd

Even… niet betrokken bij het lezen van de kinderen dus! Door alle activiteiten en veranderingen in de leesomgeving is de hele sfeer rondom lezen in mijn klas veranderd…

28 Een beeldverhaal uit groep 1/2
WERK IN UITVOERING

Hanneke Verkleij

‘Zorgen voor je huisdier: een basisvaardigheid van grote klasse!’

30 Niet voor de winst
BOEKSIGNALERING
Dorian de Haan
Martha Nussbaum, Niet voor de winst; Waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft, Uitgeverij Ambo Amsterdam, 2011.

31 Netwerken in ‘OGO-land’

BERICHTEN

32 Agenda