Zone — Jrg. 11 (december 2012) Nr. 4

2 WERKHOEK
OGO: Special in Didaktief
Nieuwe Horeb site!
OGO-Conferentie
Column Droomschool
Extra materialen bij de artikelen
Publicaties

4
VOL LOF! Feedback is meer dan een compliment
COMPLIMENTEN
Binnen het project ‘VOL LOF’ onderzoeken Mari‘lle Dekker en HŽlne Steijn, projectleiders en intern begeleiders op basisschool De Mijlpaal, wat het geven van specifieke en gestructureerde feedback Žn het coachen van leerlingen oplevert.

5 Kwaliteit op papier…
SCHUURPAPIER
Bea Pompert

6 Gebruik maken van verborgen kennis van leerlingen
THEORIE & PRAKTIJK
M
onique Volman
Monique Volman geeft in dit artikel aan dat er in het onderwijs vaak sprake is van een discontinu•teit tussen school en de thuissituatie. Het belang van dit perspectief beschrijft zij via het werk van Luis Moll en zijn onderzoeksgroep in de Verenigde Staten.

10 Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!
THEORIE & PRAKTIJK
Lorien de Koning
Lorien de Koning laat in dit artikel zien hoe juf Lobke van groep 6 gebruikmaakt van de ‘Funds of knowledge’ van haar leerlingen. Rond het thema ‘Feest vieren’ maakt zij gebruik van de kennis en vaardigheden die de leerlingen buiten de school verworven hebben. Deze kennis en vaardigheden – zie het artikel van Monique Vollman in deze Zone – vormen namelijk een voedingsbodem voor verdere ontwikkeling, en erkenning ervan laat leerlingen ervaren dat ook wat ze buiten school leren van betekenis is.

12 Wij houden van Holland!
BOEKSIGNALERING
Rianne Grootenhuis, Emmy Verheul & Gerlanda van de Vendel
Het is jullie vast niet ontgaan dat Charlotte Dematons, auteur van onder andere ‘De gele ballon’ en ‘Sinterklaas’ weer een nieuw prachtexemplaar heeft geschreven! In deze boeksignalering volgt een beschrijving van drie leerkrachten die het boek in hun onderwijspraktijk gebruikt hebben. In deze extra lange boeksignalering doen zij daar verslag van!

14 Hoe preciezer hoe beter!
WERK IN UITVOERING
Isabella Vingerhoets
In dit artikel beschrijft Isabelle Vingerhoets op welke manier de overdracht van peutergroep naar onderbouw in de basisschool kan verlopen via het overdrachtsformulier van Horeb in Startblokken en Basisontwikkeling.

16
Onze school is een verhaal
BOEKSIGNALERING
Levineke van der Meer
‘Onze school is een verhaal’ is een prachtig vormgegeven boek van het CPS. Vol met mooie foto’s, voorbeelden en werkwijzen om door middel van verhalen na te denken en in gesprek te gaan over wat waardevol is in de school. Wat is nou de kwaliteit van onze school? Wat is de bron ervan? En hoe koppelen we dat aan de realiteit van alle dag. Het idee hierachter is dat door deze gesprekken (interacties genoemd) de identiteit van de school zich verder ontwikkelt en je met elkaar de kwaliteit van de school in beeld brengt. Uitgangspunt hierbij is dat elke school een eigen verhaal of inspiratiebron heeft. Door gebruik te maken van verhalen, verbeelden (foto’s, gedichten, beelden) en dialoog wordt de kwaliteit van een school zichtbaar. Een school is immers meer dan alleen cijfers en scores.

17
BERICHTEN
De tweejaarlijkse OGO-Conferentie
– Workshops en themamiddagen in januari en februari
– Studiedag directies op 1 februari in Utrecht
– Leesfeestpakket voor de Nationale Voorleesdagen

18 Woordenschatonderwijs is leuk en ontwikkelingsgericht!
WERK IN UITVOERING
Gerri Koster
Woordenschatontwikkeling staat veel in de belangstelling als onderdeel van taalontwikkeling. In dit artikel geeft Gerri Koster een beschrijving van een begeleidingstraject waarbij er een toolkit ontwikkeld is om de woordenschat te stimuleren.

20
VRAAG EN ANTWOORD

21 Wordle wonder
PRAKTIJKCOLUMN
Marjolein ten Cate

22 Neem de tijd om te spelen
B
ELEID
Linde Heppener
Linda Heppener, studente Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam, geeft in dit artikel een verslaglegging van haar ervaringen met Startblokken van Basisontwikkeling en de relevantie van spel voor de ontwikkeling van kinderen.


24 Een dag in de klas bij juf Tessa
WERK IN UITVOERING
Tessa Kruijer
Tessa Kruijer heeft een groep 1-2-3 van 24 leerlingen op de Julianaschool in Schagen. In dit artikel beschrijft zij hoe een gewone dag in haar klas verloopt in de eerste weken van het cursusjaar. Ze laat zien hoe zij haar klas organiseert. Ze wil alle leerlingen laten meedoen met het thema ‘huisdieren’ en ook tegemoetkomen aan de verschillende ontwikkelings- en leerbehoeften van de 4- tot 6-jarigen.

28
BEELDVERHAAL
Hanneke Verkleij
Een beeldverhaal over de organisatie van een groep 1-2-3.

30
Leernetwerk, het werkt!

BELEID
Marlies de Wever
In dit artikel geeft Marlies de Wever, werkzaam bij BCO-Onderwijsadvies, een beschrijving van de praktijk en resultaten rondom innoveren met leernetwerken en haar werk als schoolbegeleider.

32 Berichten van de Zone
AGENDA
– OGO-conferentie op woensdag 13 maart 2013 op de Rheehorst in Ede
– OGO prijs voor talentvolle startende OGO leraren!
– Nieuwe workshops en themamiddagen
– Bericht uit het land: ISCAR-Symposium