Zone — Jrg. 10 (september 2011) Nr. 3

JUBILEUMNUMMER: 10 jaar ZONE op de keerdruk achterin dit nummer

2 Website
/Publicaties
WERKHOEK
– Op weg naar Engels in de basisschool
– De bibliotheek in de klas
– Het voorbeeld willen zijn bij lezen in de klas
– Narratieve competentie en rekenvaardigheden in de onderbouw
– Meer Boeksignalering

3 De uitslag van de vorige stelling en een nieuwe stelling.
FORUM
De vorige stelling: ‘Vernieuwing moet van binnenuit en van onderop komen’.
De nieuwe stelling is : ‘Engels als schoolvak is voor tweedetaalleerders too much’.

4 Do you speak English?
THEORIE EN PRAKTIJK
Bea Pompert
Waarom zou je Engels leren op school? Er zijn voorstanders en tegenstanders van dit plan;. Bea Pompert gaat te rade bij Janet van Hell. Zij is hoogleraar Taalontwikkeling aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en doet daar onderzoek naar het leren van een tweede taal, van Engels in het bijzonder.

6 Op weg naar Engels in de basisschool

THEORIE EN PRAKTIJK
Ester van Oers & Sanne van der Linden
De basisscholen in Amsterdam IJburg hebben naast hun onderwijsvisie allemaal hun eigen profiel. Het team van De Archipel heeft samen met de ouders gekozen voor het profiel Engels. De gemeente Amsterdam stimuleert scholen om Engels al vroeg als vreemde taal aan te bieden. Hoe kan het curriculum voor de Engelse taal er voor kinderen in de basisschool uitzien, welke vaardigheden hebben de leerkrachten nodig om Engels te geven en hoe sluiten de lessen Engels aan op het thema?
IB-er Ester van Oers en adjunct-directeur Sanne van der Linden vertellen over Engels op hun school.

10 Nederland: wereldkampioen testen, toetsen en etiketten plakken
SCHUURPAPIER
Kees van der Wolf

11 De bibliotheek in de klas
WERK IN UITVOERING
Ingrid Born-Bijster
Over de educatieve film van (voorheen) een pabo-student.

14 Het voorbeeld willen zijn bij lezen in de klas
BERICHTEN
Bea Pompert
Dit keer een interview met Mienke Droop. Mienke is sinds 1998 onderzoeker en ontwikkelaar bij het Expertisecentrum Nederlands en was tot voor kort tevens werkzaam bij het lectoraat ‘Lesgeven in de multiculturele school’ van de Hogeschool Utrecht. Bea Pompert sprak met haar over de verbeteringen van het taalonderwijs waaraan zij werkt. Vooral over begrijpend lezen in de bovenbouw.

16 De schilderijenroof… onderzoek en spel in de bovenbouw
WERK IN UITVOERING
Ginny Schoppers & Miriam Kobussen
De leerkrachten van De Mate/’t Prisma in Doetinchem willen weten hoe ze thema’s ook in de bovenbouw vanuit een onderzoeksgeori‘nteerd curriculum kunnen ontwikkelen. Onderwijsadviseur Miriam Kobussen begeleidt hen hierbij. In het thema ‘De Gouden Eeuw’ weet Ginny Schoppers, leerkracht van groep 7, naast onderzoek ook spel te verbinden aan het thema.

19 Narratieve competentie en rekenvaardigheden in de onderbouw
BERICHTEN
Wendy van Houten & Bert van Oers
In het onderwijs bestaan nog veel vragen rondom het rekenen in de onderbouw. Student Wendy van Houten heeft onderzoek gedaan naar narratieve competentie en rekenvaardigheden.

20 Samen schrijven in een peutergroep
WERK IN UITVOERING
Janneke Hagenaar
Janneke Hagenaar begeleidt pedagogisch medewerker Wilma in een peutergroep van Kindercentrum Katja in Schiedam. Samen willen zij grip krijgen op het beginnende schrijven in de groep. Het gebruik van Horeb helpt hen hierbij.

22 Beelden die inspireren
BOEKSIGNALERING
Hanneke Verkleij
Over de foto’s van onderwijsfotograaf Hanneke Verkleij.

23 Hmmm… lekker, taartjes!
UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Jose Verhoeve

23 Gouden Hark voor ontdektuin
COMPLIMENTEN

24 AgendaJubileumnummer: 10 jaar ZONE op de keerdruk achterin dit nummer

3 Zone bestaat 10 jaar!
EDITORIAL
Frea Janssen-Vos

4 Signatuur van Ontwikkelingsgericht Onderwijs
WERK IN UITVOERING
Bert van Oers
Gepubliceerd in Zone, jaargang 2, nr. 3 (pag. 11 e.v.)

9 Opnieuw op de foto / Ontwikkelingsgericht Onderwijs anno 2011
JUBILEUMNUMMER
Bert van Oers
In 2003 schetste Bert van Oers in zijn artikel ‘Signatuur van Ontwikkelingsgericht Onderwijs’ een aantal hoofdkenmerken van OGO. In dit artikel loopt hij deze principes nog een keer langs en blikt hij terug: welke vooruitgang hebben we geboekt sindsdien?

12 Op jacht naar rijke onderzoeksactiviteiten
WERK IN UITVOERING
Bianca Oterdoom
In de bovenbouw leren kinderen onderzoeken. Maar hoe pak je dat aan? Bianca Oterdoom onderzoekt in haar groep 7 hoe kinderen meerdere bronnen kunnen inzetten voor het beantwoorden van onderzoeksvragen. Ze laat de kinderen de vragen niet alleen opzoeken in boeken of op internet, maar de kinderen houden ook interviews en doen experimenten.

15 De jacht naar rijke onderzoeksactiviteiten blijft!
JUBILEUMNUMMER
Bianca Oterdoom
In het voorliggende verhaal richt zij haar pijlen op de kwaliteit van de schrijfactiviteiten. Hoe zorg ik ervoor dat een rijke onderzoeksactiviteit uitmondt in de daaraan gekoppelde schrijfactiviteiten, vraagt zij zich af. Tijd voor een nieuw verslag. Zie ook Zone, jaargang 6, nr. 2 (pag. 12 e.v.)

18 Gespreksactiviteiten in een ontwikkelingsgerichte klas
THEORIE & PRAKTIJK
Bea Pompert
Gepubliceerd in Zone, jaargang 1, nr. 3 (pag. 4 e.v.)

22 Gesprekken? Blijf denken!
JUBILEUMNUMMER
Resi Damhuis
Waarom er nog steeds aandacht nodig is voor gesprekken in de klas.

25 Interne begeleiders groeien mee
WERK IN UITVOERING
Ad van der Heijden en Trudy Schiferli
Gepubliceerd in Zone, jaargang 3, nr. 1 (pag. 12 e.v.)

29 We varen mee / Bouwleiders helpen koers te houden in de bovenbouw
JUBILEUMNUMMER
Mireille Bank en Barbara Langendijk
Een vervolg op een artikel over interne begeleiders in Zone 1 van jaargang 3.

32 Aan het werk! Speerpunten van Startblokken en Basisontwikkeling
WERK IN UITVOERING
Frea Janssen-Vos

36 Startblokken en Basisontwikkeling voor nul- tot achtjarigen
JUBLILEUMNUMMER
Isabelle Vingerhoets
Een stand van zaken in 2011 en vergelijk dit met wat Frea Janssen-Vos hierover schrijft in Zone 1 van 2003.

Einde keerdruk