Wereld van het jonge kind — Jrg. 49 (september 2021) nr. 2

06 Investeren in begrijpend luisteren
Prentenboeken zijn van niet te onderschatten waarde om kinderen in de onderbouw op een betekenisvolle wijze uit te dagen, en kennis te laten maken met strategieën die ondersteunend kunnen zijn om tot een dieper tekstbegrip te komen.

12 Schermgebruik: zoek de balans!
De coronapandemie heeft gezorgd voor meer bewustwording rond schermgebruik. Er werd immers veel online lesgegeven. Het is daarom goed om weer eens stil te staan bij de mogelijke gevolgen van te veel schermtijd op de gezondheid van kinderen.

18 Op de schouders van Lev Vygotskij
‘If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants’ (Isaac Newton, 1676). Wanneer je de traditie kent waarin je staat, zie je meer. Dit geldt ook voor professionals die met het jonge kind werken. Op welke onderwijstheorieën berust jouw werk? Aan welke pedagogen ben jij schatplichtig? Op wiens schouders sta jij? In deze serie geven we je de woorden om je werk van vandaag te kunnen beargumenteren. Deze keer: Lev Vygotskij.

24 Praten over taaltekeningen
Een taaltekening is een tekening over een ervaring, met een door de leerkracht bijgeschreven tekst eronder. Bij jonge kinderen kan deze vorm van tekenen bijdragen aan zowel hun tekenvaardigheid als hun taalontwikkeling.

32  Spelverhalen opbouwen in groep 3
In het artikel ‘Lerend spelen in groep 3’ (Pompert, 2021) staat een spelgeoriënteerde kijk op leren in groep 3 centraal. Elke sociaal-culturele activiteit met spelkarakter brengt leerlingen verder in hun brede en specifieke ontwikkeling.

En verder

10 Social
11 Column
17 Aan de slag!
22 Kinderboeken
29 Lezersactie
31 Vakliteratuur
36 Agenda
38 Goudeerlijk