Wereld van het jonge kind — Jrg. 48 (september 2020) nr. 1

Special : een frisse start

06 Opstarten na de zomer
Pauline Slot
Opnieuw beginnen na de zomervakantie: hoe doe je dat? De effecten van corona ebben nog na en angst voor een nieuwe opleving leeft in de samenleving. Het blijft nog even spannend. Tijd voor het onderwijs om even de balans op te maken.

10 Communicatie met ouders
Lisanne Quinten
Het afgelopen schooljaar is in meerdere opzichten een bijzonder schooljaar geweest. Het niet fysiek naar school kunnen gaan, heeft een beroep gedaan op jou als leerkracht om op een andere manier onderwijs in te vullen. Dit betekende niet alleen iets voor het contact met de kinderen, ook contacten met ouders/verzorgers verliepen wellicht anders dan je gewend was. Wat kunnen we voor de start van het nieuwe schooljaar leren van de coronatijd?

16 Driedubbele taalkansen
Marianne Verhallen
Hoe kunnen we onze kostbare onderwijstijd zo goed mogelijk benutten om taalachterstanden te verkleinen? Stimuleer de taalontwikkeling met effectieve middelen zonder dat dit extra tijd kost.

22 Naar binnen of naar buiten?
Janneke Hagenaar
De start dit schooljaar is anders, we zitten in een ‘nieuw normaal’. Maar als je genoeg hebt van die term, noem het dan gerust een ‘frisse wind’ en laat die flink waaien. Dat geeft lucht om te ontdekken waarom je met kinderen naar buiten gaat.

30 Doorgaande ontwikkelingslijn
Dorien Stolwijk
We zien op verschillende plekken in het land kindcentra ontstaan waar peuterwerk, dagopvang en basisonderwijs samenwerken. Steeds vaker werken kinderopvang en basisschool ook samen wanneer zij niet gehuisvest zijn in één pand. Er worden afspraken gemaakt om de overgang te verkleinen en een doorlopende ontwikkeling van peuter- naar kleuterperiode te ondersteunen.

En verder

14  Agenda
15  Aan de slag! Ik en mijn zomerherinnering
20  Social
21 Column Kinderarmoede
26 Kinderboeken
29 Vakliteratuur
34 Goudeerlijk