Wereld van het jonge kind — Jrg. 48 (oktober 2020) nr. 2

06 Kleuters laten doordenken
Johan De Wilde
Elke wolkeloze ochtend schijnt de zon door het klasraam. Bolle voorwerpen rollen, hoekige niet. Woorden die eindigen op -je zijn verkleinwoorden. De wereld zit vol patronen. Kinderen merken ze spontaan op. Goed onderwijs maakt er hen ook op attent en graaft naar onderliggende principes. Hen er de taal voor leren, is meer dan een hulpmiddel. Het is een doel op zich.

12 Zoveel verhalen op één ochtend!
Anne Reijrink
Alle verbetertrajecten ten spijt, lukt het maar niet om het leesonderwijs ingrijpend te verbeteren (Houtveen, 2013). Pompert (2017) stelt vast dat teveel kinderen hun leesplezier verliezen in de middenbouw van de basisschool. Ook blijkt recentelijk weer dat één op de vijf jongeren laaggeletterd dreigt te worden (PISA, 2018).

18 Buiten gebeurt het!
Janneke Hagenaar
Kinderen hebben ruimte nodig om te ontwikkelen. Buiten in de natuur vinden ze die ruimte. Leerkrachten die zelf als kind veel buiten waren, nemen deze herinnering, dat plezier en die waardering mee in hun vak en kiezen bewust voor buiten.

28 Op de schouders van Margaret McMillan
Aarti Ghoerbien
‘ If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants’ (Isaac Newton, 1676). Wanneer je de traditie kent waarin je staat, zie je meer. Dit geldt ook voor professionals die met het jonge kind werken. Op welke onderwijstheorieën berust jouw werk? Aan welke pedagogen ben jij schatplichtig? Op wiens schouders sta jij? In deze serie geven we je de woorden om je werk van vandaag te kunnen beargumenteren. Deze keer: Margaret McMillan.

En verder

11  Social
17  Aan de slag! Met ritmestokjes
23 Column 
24 Kinderboeken
27 Vakliteratuur
32 Lezersactie
33 Agenda
34 Goudeerlijk