Wereld van het jonge kind — Jrg. 48 (november 2020) nr. 3

06 Creatief werken binnen thema’s
Sabine Plamper, Titia Sprey,
Bij het werken met thema‘s wordt snel een productgericht creatief aanbod bedacht. Dit lijkt de productie van dertig dezelfde werkjes op te roepen. Hoewel volwassenen graag ruimte willen geven aan de eigen inbreng van kinderen, is het in praktijk soms lastig om de vertaalslag te maken naar een procesgericht aanbod. Dit levert vaak geen duidelijke, binnen het thema te plaatsen producten op.

12 Omgaan met hygiëne
Ben Semmekrot, Lisanne Quinten, Liesbeth Hunik
De afgelopen periode stonden de media in het teken van het coronavirus. Een spannende periode, ook voor kinderen. Met welke emoties kunnen kinderen in aanraking komen? Hoe maak je het belang van hygiëne duidelijk? Waarom is het zo belangrijk hen de nieuwe inzichten over het virus en de bijbehorende maatregelen uit te leggen?

16 Schrijfactiviteiten in de kleuterklas
Henriët Odink
Jonge kinderen begrijpen dat ze door middel van het schrijven van tekens een boodschap over kunnen brengen. Deze invented spelling heeft invloed op het latere leesproces. Wat is het belang van invented spelling en hoe geef je hieraan een invulling?

22 Gesprekken over etniciteit
Eva Dierickx en Eva Faes
De dood van George Floyd in mei bracht heel wat teweeg in de wereld. #blacklivesmatter ging viraal en ook kinderen kwamen via allerlei kanalen in aanraking met de beweging. Toch praten weinig ouders en leerkrachten met kinderen over identiteitskenmerken als huidskleur en etniciteit. We missen door deze stilte niet alleen kansen om te werken aan onder meer empathie en antiracisme, kleuters kunnen vooroordelen en ongelijkheden gaan beschouwen als rechtvaardig of correct.

28 Kwaliteitskaart: een visie blijft groeien
Julie Hilkens
Waarom is het werken vanuit een visie belangrijk? Een heldere visie draagt bij aan reflectie van het huidige handelen, waarom doe ik wat ik doe? Dit leidt tot verandering van medewerkers hun opvattingen, houding, kennis en gedrag waardoor het leren van kinderen in positieve zin wordt beïnvloed (Desimone, 2009).

En verder

11  Aan de slag!
15 Column 
20 Kinderboeken
25 Lezersactie
27 Vakliteratuur
32 Social
33 Agenda
34 Goudeerlijk