Wereld van het jonge kind — Jrg. 48 (januari 2021) nr. 5

Special: Samen kom je verder

06 Ontwikkeling(en) in de kinderopvang : interview met Ruben Fukkink en Paul Leseman 
Chiel van der Veen
In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de professionele ontwikkeling van medewerkers in de kinderopvang. Tegelijkertijd zien we ook dat kinderopvang en basisonderwijs meer naar elkaar toegroeien. Wat betekent dit voor professionals die met het jonge kind werken?

12 Interdisciplinair samenwerken
Chiel van der Veen en Dorien Stolwijk
In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de professionele ontwikkeling van medewerkers in de kinderopvang, om zodoende de kwaliteit van de kinderopvang te vergroten en de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Tegelijkertijd zien we ook dat er steeds meer samenwerking wordt opgezet tussen de kinderopvang en het primair onderwijs.

26 Een lerend netwerk werkt
Eline van Rossum, Marjolein Dobber en Chiel van der Veen
Hoe kunnen professionals in de kinderopvang ondersteund worden bij de inzet van dialogische gesprekken tijdens de begeleiding van spelactiviteiten? Een verslag van een onderzoek waarin twee vormen van professionele ontwikkeling met elkaar werden vergeleken: leren in een netwerk en leren van een nascholer.

18 Leren van nascholers
Bea Pompert en Levineke van der Meer
Op het plein van kinderopvang Berend Botje in Den Helder zijn nascholer Bea Pompert en trainer Linda de Vries al vroeg bezig met het inrichten van een rijke speelleeromgeving. Met diverse slangen, teiltjes en emmers maken ze een waterwand. Bij de buitenkeuken voegen ze materialen voor de afwas toe: sponzen, borstels, theedoeken en servies. Ze vullen de watertafel met water.

32 Buiten aan de slag met taal
Jannette Prins en Janneke Hagenaar
In een praktijkgemeenschap kun je tegelijkertijd werken aan je eigen ontwikkeling en aan de ontwikkeling van je vakgebied. Hoe kan het werken in een praktijkgemeenschap bijdragen aan kennis over het werken met jonge kinderen?

Rubrieken

11 Social
17 Aan de slag!
22 Kinderboeken
25 Lezersactie
31 Vakliteratuur
36 Agenda
37 Column
38 Goudeerlijk