Wereld van het jonge kind — Jrg. 48 (februari 2021) nr. 6

06 Wat is spel?
Bert van Oers
Al eeuwenlang worden er discussies gevoerd over wat spel nu precies is. Het blijft dan echter meestal bij een opsomming van spelkenmerken. Wanneer je die rijtjes kritisch bekijkt, kun je daar een theorie over spel tegenover zetten.

12 Volgen zonder kleutertoetsen
Ruth Heuvelman
Sinds 2013 zijn de kleutertoetsen niet meer verplicht en is dit onderdeel geschrapt uit het inspectiekader. Per 1 augustus 2022 worden die toetsen zelfs helemaal afgeschaft. Dit heeft het kabinet mede in reactie op kritiek vanuit het werkveld op de kleutertoetsen besloten.

18 Onderzoeken, ontwerpen én taal leren
Thijs Eeckhout, Marlies Algoet, Helena Taelman
STEM is een internationaal letterwoord voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Wetenschap, techniek, engineering en wiskunde komen samen aan bod tijdens uitdagende onderzoeks- en ontwerpactiviteiten die vertrekken van complexe vragen en levensechte problemen. De meeste kinderen zijn er dol op, ook in de onderbouw. Maar hoe werk je volgens STEM als je kleuters weinig taal- en/of onderzoeksvaardigheid hebben?

26 In gesprek met meertalige kleuters
Annegien Langeloo
Steeds meer kinderen in Nederland groeien meertalig op (Duarte, 2019). Sommige van deze kinderen komen bij de kleuters voor het eerst echt in aanraking met het Nederlands, andere kinderen hebben bijvoorbeeld op de kinderopvang of thuis al Nederlands geleerd.

32 Leerkracht-leerlingrelaties verbeteren
Marjolein Zee
Als kinderen voor het eerst naar school gaan, opent zich vaak een heel nieuwe wereld voor hen. Ze leren en experimenteren in uitdagende speelhoeken, verkennen steeds andere plekken in de klas en bouwen vriendschappen op die de hele basisschoolperiode mee kunnen gaan. Om ervoor te zorgen dat kinderen spelenderwijs wennen aan school en in de klas op onderzoek uit durven gaan, is een goede band met de leerkracht onontbeerlijk.

Rubrieken

10 Social
11 Column
17 Aan de slag!
22 Kinderboeken
25 Lezersactie
31 Vakliteratuur
36 Agenda
37 Column
38 Goudeerlijk