Wereld van het jonge kind — Jrg. 48 (april 2021) nr. 8

06 Bouwen aan verhaalbegrip
Kees Broekhof
Interactief voorlezen is een effectieve manier om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Het kan leiden tot sprankelende gesprekken. Niet alle kinderen zijn echter hiertoe in staat, soms zeggen ze niets terug. Scaffoldingtechnieken bieden hiervoor een oplossing.

12 Erken de ongelijkheid
Hannah Bijlsma
Door de toestroom van anders opgeleide leerkrachten in het onderwijs wordt de verscheidenheid van kwaliteiten en vaardigheden van leerkrachten is schoolteams steeds groter. Een pleidooi voor de benutting van diversiteit in onderwijsteams en de erkenning van ongelijkheid onder leerkrachten.

18 Spelverhalen opbouwen
Levineke van der Meer en Hermien de Waard
Hoe kun je spelverhalen opbouwen? En er tegelijkertijd voor zorgen dat de inhoud van die verhalen centraal staat in plaats van een strak gepland en afgebakend thema? Betekenisvol leren in sociaal-culturele praktijken die als spel vormgegeven worden volgt daarbij de kern.

26 Op de schouders van Kees Boeke
John Exalto
‘If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants’ (Isaac Newton, 1676). Wanneer je de traditie kent waarin je staat, zie je meer. Dit geldt ook voor professionals die met het jonge kind werken. Op welke onderwijstheorieën berust jouw werk? Aan welke pedagogen ben jij schatplichtig? Op wiens schouders sta jij? In deze serie geven we je de woorden om je werk van vandaag te kunnen beargumenteren. Deze keer: Kees Boeke.

32 Inspelen op taalontwikkeling
Sonja van der Lee- van Broekhoven en Trees Das
Taal is een fundamentele vaardigheid die van vitaal belang is voor de sociale- en gedragsontwikkeling van jonge kinderen. Dit belang is onderbelicht in het huidige onderwijscurriculum. Gedrag sturen is een van de functies van taal. Taal helpt ons om onze gedachten en daden te structureren.

Rubrieken

10 Social
11 Column
17 Aan de slag!
22 Kinderboeken
25 Lezersactie
31 Vakliteratuur
36 Agenda
37 Column
38 Goudeerlijk