Wereld van het jonge kind — Jrg. 47 (september 2019) nr. 1

06 Kom van die stoel!
Ellen de Decker
Ondanks de grote bewegingsdrang van kleuters bewegen ze te weinig en zitten ze gedurende de dag (te) lang stil. Maar hoe moet dat dan wel? Wat is voldoende bewegen? Of lang stilzitten? en hoe pak je dit aan in de kleuterklas?

12 Engels voor kleuters : een goed idee?
Claire Goriot
Het geven van Engelse les aan jonge kinderen wint aan populariteit. Maar wat zijn de gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen? Hebben jonge kinderen die Engelse les krijgen een betere Engelse taalvaardigheid dan hun leeftijdsgenoten die nog geen Engels leren op school?

16 Rekenen met prentenboeken
Rob van Bree en Hanneke van Bree
Prentenboeken kunnen een prima startpunt vormen voor rekenactiviteiten in de onderbouw. Ontdek de voordelen en solide theoretische basis van rekenen met prentenboeken.

22 ‘The wheels on the bus go round and round’: do’s en don’ts bij vroeg vreemdetalenonderwijs
Marian Bruggink

28 Agressie in de onderbouw
Gijs Huitsing
De eerste schooljaren zijn van groot belang voor de socialisatie van kinderen. Tijdige signalering van gedragsproblemen kan escalatie op latere leeftijd voorkomen.

Verder…
11 Aan de slag!
15 Column
20 Kinderboeken

25 Lezersactie
27 Vakliteratuur
32 Social
33 Agenda
34 Goudeerlijk