Wereld van het jonge kind — Jrg. 47 (november 2019) nr. 3

06 Ouder-kindgesprekken
Ouder-kindgesprekken komen voort uit aandacht voor ouderbetrokkenheid. Een theoretische verkenning vormt de basis voor adviezen voor constructieve ouder-kindgesprekken.

12 Preventie van urineweginfecties
Het tegengaan van ophoudgedrag bij kinderen en het nastreven van een goede toilethygiëne spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van urineweginfecties.

16 Ruimtegebruik door kinderen 
Recent onderzoek laat zien dat er een relatie is tussen de manier waarop vrij spel perioden door jonge kinderen worden ingevuld en de wijze waarop de speelruimte is ingericht.

22 Groene pedagogiek: opgroeien met natuur 

28 Tijdsbegrippen
Het naspelen van prentenboekverhalen aan de verteltafel biedt kansen om kinderen rekentaal actief te laten gebruiken. Hoe verbind je rekentaal aan het aspect tijd?

Verder…
10 Social
11
 Aan de slag!
15 Column
20 Kinderboeken
27 Vakliteratuur
32 Agenda
33 Lezersactie
34 Goudeerlijk