Wereld van het jonge kind — Jrg. 47 (mei 2020) nr. 9

06 Omgaan met prikkels
Jaimy van Broekhoven
Zintuiglijke prikkelverwerking is een begrip dat steeds meer voorkomt als het gaat om onderwijs aan jonge leerlingen. Met dit begrip wordt het proces bedoeld waarbij een leerling via de zintuigen prikkels binnenkrijgt, deze prikkels in de hersenen verwerkt om vervolgens een handeling aan te sturen.

12 Onderzoekend leren over drijven en zinken
Jo van Schaik
Drijven en zinken is een populair onderwerp voor onderzoekend leren op de basisschool. Wat leren kinderen van het testen van voorwerpen in een waterbak? De keuze van voorwerpen heeft impact op het leerproces, blijkt uit onderzoek.

18 Op de schouders van Jean Piaget
Elly Singer
‘If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants’ (Isaac Newton, 1676). Wanneer je de traditie kent waarin je staat, zie je meer. Dit geldt ook voor professionals die met het jonge kind werken. Op welke onderwijstheorieën berust jouw werk? Aan welke pedagogen ben jij schatplichtig? Op wiens schouders sta jij? In deze serie geven we je de woorden om je werk van vandaag te kunnen beargumenteren. Deze keer: Jean Piaget.

26 Zelfbeeld vormen
Mehrnaz Tajik
Kinderen vormen hun zelfbeeld aan de hand van interacties, rolmodellen, verhalen en beelden om hen heen. Herkenbaarheid draagt bij aan een positief zelfbeeld. Door herkenning in de inrichting, activiteiten, voorleesboekjes en rolmodellen, kunnen kinderen een positief en evenwichtig zelfbeeld ontwikkelen.

32 Spelen en leren in een polder
Hans Elenbaas
Wat is er leuker dan moe, voldaan, met modderschoenen, vaak zelfs met natte kleding, maar wel met een ervaring rijker terug te keren naar school? Dat kan als kinderen de mogelijkheid krijgen om een nat polderlandschap te verkennen. In de Babbersmolen met de minipolder midden in Schiedam lukt dat prima.

En verder

11 Social
17 Aan de slag!: Songfestival
22 Recensies/Kinderboeken/Kunst der verwondering
31 Vakliteratuur
36 Agenda
37 Columns Aleid Truijens en Dorien Stolwijk
38 Goudeerlijk