Wereld van het jonge kind — Jrg. 47 (maart 2020) nr. 7

06 Kansenongelijkheid aanpakken
Kinderen van laagopgeleide ouders verlaten de basisschool veelal met dezelfde achterstand als waarmee zij instroomden in de kleuterklas. Wat kun je als leerkracht hieraan doen?

12 Maak van muziek een feestje!
Muziek is zoveel meer dan liedjes zingen. Er zijn volop mogelijkheden om bezig te zijn met muziek, maar hoe verwerk je die in een muzikale activiteit zonder een muziekexpert te zijn?

18 Op de schouders van… Cornelia Philippi
Aan welke pedagogen ben jij schatplichtig? Op wiens schouders sta jij? In deze serie geven we je de woorden om je werk van vandaag te beargumenteren. Deze keer: Cornelia Philippi.

23 Doe mij maar een normale kleuter! Wat is normaal?

28 Geheugen en het jonge kind
Herinneringen worden niet vanzelf opgeslagen. Weet je als professional hoe het geheugen van het jonge kind werkt, dan helpt dit om de ontwikkeling ervan te stimuleren en begrijpen.

Verder…
11
Aan de slag!
16 Social
17 Column
24 Kinderboeken
27
Vakliteratuur
32
Agenda
33
Lezersactie
34
Goudeerlijk