Wereld van het jonge kind — Jrg. 47 (Januari 2020) nr. 5

06 De toekomst van spel
Chiel van de Veen
Op woensdag 30 oktober 2019 nam Bert van Oers afscheid als bijzonder hoogleraar cultuurhistorische onderwijspedagogiek met een lezing over de bonte ontwikkeling van de onderwijspedagogiek in Nederland. Kort voor zijn afscheid sprak ik uitgebreid met Van Oers over zijn werk, leven en gedachten over de toekomst van het onderwijs aan het jonge kind.

12 Zicht op motorische ontwikkeling met MQ-scan
Joris Hoeboer, Sanne de Vries
Er zijn steeds meer kinderen die te dik zijn en te weinig bewegen. Ook zijn er steeds meer kinderen met een motorische achterstand. Op allerlei manieren wordt hier aandacht aan besteed. Wat zijn de trends rondom gezondheid? En wat is het belang van de ontwikkeling van motorische vaardigheid en de wijze waarop de motorische ontwikkeling gemonitord kan worden in de lichamelijke opvoeding?

18 Op de schouders van … Charlotte Bühler
‘If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants’ (Isaac Newton, 1676). Wanneer je de traditie kent waarin je staat, zie je meer. Dit geldt ook voor professionals die met het jonge kind werken. Op welke onderwijstheorieën berust jouw werk? Aan welke pedagogen ben jij schatplichtig? Op wiens schouders sta jij? In deze serie geven we je de woorden om je werk van vandaag te kunnen beargumenteren. Deze keer: Charlotte Bühler.

26 Ontluikende gecijferheid
Inge van Rijn
De ontwikkeling van ontluikende gecijferheid bij peuters en kleuters is belangrijk. Een praktijkvoorbeeld biedt inspiratie en handvatten om hier zelf mee aan de slag te gaan.

32 Ouders in beweging
Renske Pals, Peter de Vries
Als een kind fysiek of sociaal niet zo handig is tijdens sport en spel, is het belangrijk om ouders hierin mee te nemen. Zij weten vaak beter wat mogelijke belemmeringen zijn en zijn zo de sleutel om hun kind in beweging te krijgen. Van de leerkracht vraagt dit om een goede afstemming met ouders. Hoe kun je ouders in beweging te krijgen voor een sportieve opvoeding van hun kind?

Verder…

11 Aan de slag!
16 Agenda
17 Column
22 Kinderboeken
25 Lezersactie
31 Vakliteratuur
37 Social
38 Goudeerlijk