Wereld van het jonge kind — Jrg. 46 (november 2018) nr. 3

04 Relatietekening als hulpmiddel
Marjolein Zee
Als leerkrachten beter begrijpen welke boodschap gedragsmoeilijke leerlingen geven, kunnen zij hun pedagogisch handelen beter laten aansluiten op de specifieke wensen van hun leerlingen. Leerkracht-leerling relatietekeningen kunnen helpen bij het in kaart brengen en versterken van de leerkracht-leerlingrelatie.

10 Spel als basis voor handelingsmodel
Lisanne Quinten
Het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie behandelt het handelings- en drieslagmodel. Om de rekenwiskundige ontwikkeling van kinderen in beeld te krijgen, bieden deze modellen aanknopingspunten voor het volgen, observeren en analyseren van die ontwikkeling. Het informeel handelen, een onderdeel van het handelingsmodel, is zichtbaar in het spel.

16 Op de schouders van … Jan Ligthart
Barbara de Jong
In de artikelenreeks ‘Op de schouders van … ‘ staan diverse pedagogen centraal die belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van het onderwijs aan het jonge kind. Eerder stonden Johann Heinrich Pestalozzi, Friedrich Fröbel en John Dewey centraal. In dit deel Jan Ligthart.

22 Opvoedingstrap: Samen opvoeden
Maai Huyse en Anne Slaets
Ouders, grootouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn allemaal betrokken bij de opvoeding van een kind. Elk met hun eigen visie en aanpak. De opvoedingstrap geeft een taal aan opvoeding en kan zo de dialoog hierover tussen leerkrachten en andere opvoeders bevorderen. Want hoe sterker alle opvoeders met elkaar samenwerken, hoe beter het loopt.

28 Vaders betrekken bij onderwijs
Karin Hoogeveen en Denise Bontje

Rubrieken

08 PrentenboekIndruk

15 Aan de slag!

20 Prentenboek van de maand

21 Donderstenen

27 BoekIndruk

32 Journaal

34 Verwacht in HJK