Wereld van het jonge kind — Jrg. 46 (Mei 2019) nr. 9

04 Spelbegeleiding vanuit drieslagmodel
Lisanne Quinten
Welke stappen zetten kinderen om te komen tot het betegelen van een betonvloer in de bouwhoek? Het drieslagmodel biedt didactische aanknopingspunten voor het volgen, observeren en analyseren van de rekenwiskundige ontwikkeling en structureert het probleemoplossend handelen.

10 Spelend verbinden op vele manieren
Sietske Nota en Nelske van Ginkel-Baan
Het vierde landelijk congres over onderwijs aan het jonge kind, georganiseerd door de Algemene Onderwijsbond en vakblad HJK op 3 april 2019, bevatte inspirerende workshops en lezingen rond het thema ‘Spel verbindt’. Lees mee en beleef de dag (opnieuw)!

16 Aanloop naar schoolrijpheid
Wilna Meijer
Een kritische instelling ten opzichte van het eigen denken en dat van anderen doen jonge kinderen op door ervaring en stimulans van volwassenen én leeftijdgenoten. We noemen dit ‘reflexiviteit’. Het proces hiertoe verloopt in verschillende fasen en vormt een belangrijk onderdeel van de aanloop naar schoolrijpheid.

22 Muziek voor verse oren
Melisse de Vreede
Het aanleren van muziek zou positieve effecten hebben op andere vakgebieden, bijvoorbeeld rekenen. Volgens psycholoog Howard Gardner is deze legitimatie niet nodig. Muziek heeft waarde in zichzelf. Hij pleit voor een thematische aanpak en het prikkelen van verschillende hersendelen.

28 Ontwerpend onderwijs en taaldenken
Anne van der Kruk-Smit

Rubrieken
09 Aan de slag!
14 PrentenboekIndruk
20 Prentenboek van de maand
21 Donderstenen
27 BoekIndruk
32 Journaal
34 Verwacht in HJK