Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 46 (maart 2019) nr. 7

04 Loose parts: de vlam in de pan
Marga van Gijn en Nicole van Amelsvoort
Betrokkenheid werkt als een vuur. Spelen met loose parts laat de vlam in de pan slaan bij zowel leerkrachten als kinderen. Verbondenheid met materialen is hierbij erg belangrijk. Hoe kan een leerkracht bijdragen aan die verbondenheid en wat zijn de mogelijke gevolgen?

10 Gemotiveerd rekenen
Kris Verbeeck en Anneke Noteboom
Wat doe jij als een kind niet aan te zetten is om deel te nemen aan een rekenactiviteit? Bied jij het vooruitzicht op een sticker? Hoe lang werkt dat? De zelfbepalingstheorie en onderzoek naar motivatie geven je meer inzicht in leren bij rekenen dat je kan gebruiken in je praktijk.

16 Op de schouders van… Maria Montessori
Hélène Leenders
In de artikelenreeks ‘Op de schouders van…’ staan diverse pedagogen centraal die belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van het onderwijs aan het jonge kind. In deel zes staat Maria Montessori centraal, de grondlegger van het montessorionderwijs van vandaag de dag.

22 Ontwikkeling door betrokken bouwen
Brechje Verhelle
De bouwhoek kan een omgeving zijn waar kinderen intens bezig kunnen zijn en waarbij de leereffecten die in het bouwen besloten liggen optimaal benut kunnen worden. Hoe kun je als leerkracht kinderen betrokken laten bouwen, zodat de complexiteit van een bouwwerk toeneemt en je kinderen verder op weg helpt in de volle breedte van hun ontwikkeling?

28 Levensvaardigheden van ouders
Carolien Gravesteijn

Rubrieken
09 
Aan de slag!
14 PrentenboekIndruk
20 Prentenboek van de maand
21 Donderstenen
27 BoekIndruk
32 Journaal

En verder
34 
Verwacht in HJK