Wereld van het jonge kind — Jrg. 46 (januari 2019) nr. 5

04 Leren van spel
Ingrid Zijlstra en Cathy van Tuijl
In het tweejarige project ‘Leren van Spel’ werken de hogescholen Windesheim, Stenden en Saxion samen met professionals uit de kinderopvang en de onderbouw van basisscholen in professionele leergemeenschappen. Samen ontwerpen zij rijke speelleersituaties. Hierin worden doelen op het gebied van taal, rekenen en zelfregulatie ingebed. Wat levert dit op?

10 Technisch leren lezen en spellen
Marita Eskes
Om een goede begrijpende lezer te worden, is het noodzakelijk om technisch vlot te leren decoderen. In groep 3 van de basisschool wordt hier veel aandacht aan besteed. Toch komt dat leren lezen in groep 3 niet zomaar op gang. Daar gaat al het één en ander aan vooraf in de onderbouw. Breng de beginsituatie in kaart en welke zaken bijdragen aan een goede start.

16 Zoek naar educatief partnerschap
Marina Iliás, Levineke van der Meer, Agnes Willemen en Marjolein Dobber
De betrokkenheid van ouders bij het leerproces kan van grote invloed zijn op het schoolsucces van een kind. Door samen te werken als educatieve partners kunnen ouders en leerkrachten ervoor zorgen dat een kind het beste uit zichzelf kan halen. Hoe bouw je zo’n partnerschap op?

22 Een muzikaal cadeau
Melissa de Vreede
De kleutergroepen van basisschool De Zonnewijzer in Roermond zitten in gespannen afwachting op de bankjes in de gymzaal. Ze weten dat ze gaan kennismaken met Ninus, een meisje met een hele nieuwsgierige neus. Deze neus brengt Ninus op vreemde plekken waar muziek klinkt!

28 Op de schouders van … Ovide Decroly
Marjoke Rietveld

Rubrieken

09 Aan de slag!

14 PrentenboekIndruk

20 Prentenboek van de maand

21 Donderstenen

27 BoekIndruk

32 Journaal

34 Verwacht in HJK