Wereld van het jonge kind — Jrg. 46 (december 2018) nr. 4

04 Wel of niet woordenschat toetsen?
Monique van den Bos en Marianne Verhallen
Elke schooldag zijn pedagogisch medewerkers en leerkrachten druk bezig om jonge kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling en hen een zo goed mogelijke leeromgeving te bieden. Passen systematische woordenschatuitbreiding en toetsen daar ook in?

09 Luister naar je lichaam
Michel Hogenes
Er valt veel te onderzoeken aan het menselijk lichaam. Niet alleen kijkend en voelend, maar ook luisterend. Artsen gebruiken een stethoscoop om naar het kloppen van het hart te luisteren. Luister naar dat soort geluiden bij het muzikaal Kimspel als aanleiding voor betekenisvolle gesprekken.

Special Stress en jonge kinderen;

12 Draaglast en draagkracht
Maandagochtend. In het verleden vaak de ochtend van de week dat de kinderen het meest uitgerust waren, omdat het weekend voorbij was. Tegenwoordig is dat steeds vaker de ochtend dat kinderen het meest vermoeid ogen, juist omdat het weekend voorbij is.

Heeft een kind nu nog wel voldoende tijd om tot rust te komen? Om zich goed te kunnen ontwikkelen en optimaal te kunnen leren, is een goede balans tussen draaglast en draagkracht van belang. Stress mag niet de overhand krijgen. Wat is de invloed van stress op jonge kinderen?

14 Stress bij ouder en kind
Renske Schappin

17 Herken functionele buikpijnklachten
Ben Semmekrot en Peter de Vries

20 Schoolvoorbeelden vitamine-D tekort
Paul Hogeman en Froukje de Graaf-Hogeman

24 Zet je eigen vitamine-D fabriek in beweging
Paul Hogeman en Froukje de Graaf-Hogeman

Rubrieken

10 Prentenboek van de maand

27 Journaal

28 PrentenboekIndruk

32 BoekIndruk

33 Dondersteen

34 Abonnement op HJK

34 Verwacht in HJK