Wereld van het jonge kind — Jrg. 45 (september 2017) nr. 1

04 Rekenen met de Gruffalo
Rob van Bree en Hanneke van Bree
Het thema van de Kinderboekenweek 2017 is ‘Griezelen’. Monsters, spoken en heksen zullen dan een belangrijke rol spelen in leesactiviteiten. Griezelige verhalen kunnen ook tot rijke rekenlessen aanzetten. Ontdek leuke rekenactiviteiten bij het prentenboek De Gruffalo en zet die in je eigen klas in.

10 HJK 45 jaar: inspiratie voor morgen
Aleid Beets Kessens
HJK bestaat 45 jaar! Redactievoorzitter Aleid Beets Kessens kijkt alvast vooruit naar 50 jaar HJK en gaat in op de vraag wat HJK in de komende vijf jaar wil bereiken: wat kan HJK in deze jaren bijdragen aan de ontwikkeling van professionals die werken met jonge kinderen? Ontdek inspiratie voor morgen.

16 Leerzame voorleesapps kiezen
Maria Sikkema-de Jong en Elise Swart
Jonge kinderen groeien vrijwel zonder uitzondering op in gezinnen waar ze omringd zijn door beeldschermmedia, zoals smartphones, laptops en tablets. Wat leren jonge kinderen van de dagelijkse interactie met dit soort media? En hoe kun je deze kinderen hierin als leerkracht begeleiden?

22 Eerst volgen en daarna pas sturen
Lisanne Quinten
Iedereen kent wel de foto’s van aantrekkelijk ingerichte speelhoeken op social-media kanalen. Dit soort hoeken zijn vaak in de vakantie door de leerkracht ingericht en al ‘klaar’ voordat het thema bij de kinderen is geïntroduceerd. Doe dat eens anders en geef kinderen meer ruimte. Eerst volgen, daarna pas sturen.

28 Waar komt ons eten vandaan?
Melissa de Vreede

Rubrieken:

09 Aan de slag!
15 Donderstenen
20 Prentenboekindruk
26 Prentenboek van de maand
27 Boekindruk
32 Journaal
34 Verwacht in HJK