Wereld van het jonge kind — Jrg. 45 (oktober 2017) nr. 2

04 Vroege aandacht voor taal
Anja van Schijndel
Begin dit kalenderjaar verscheen bij het Expertisecentrum Nederlands het Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2. Wat is er in het nieuwe protocol qua inhoud en opzet veranderd? Wat kun je als leerkracht met deze vernieuwingen in je eigen praktijk? Over het belang van vroege aandacht voor taal.

10 Wat betekent nieuwsgierigheid?
Femke van der Wilt
Nieuwsgierigheid wordt omschreven als ‘de wil om te ontdekken hoe de wereld in elkaar zit’. Maar wat verstaan kleuters eigenlijk onder nieuwsgierigheid? En wat kunnen we daaruit afleiden? Is er in het onderwijs aan jonge kinderen wel genoeg ruimte voor nieuwsgierigheid en nieuwsgierige kinderen?

16 Ontwikkelingsgericht onderwijs
Willemieke de Jong
De vernieuwde uitgave van Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw is voorzien van nieuwe inzichten. Het belang van spel voor de ontwikkeling staat nog steeds centraal, maar de nieuwe uitgave is bijgewerkt naar aanleiding van actuele ontwikkelingen. Hoe heeft het spelconcept zich ontwikkeld?

22 Erfgoededucatie voor kleuters
Ninke van der Heijden
Met het project ‘Op de toren zit een haan’ maken jonge kinderen een start met het leren lezen van hun eigen omgeving. Ze zetten een eerste stap op het pad van erfgoededucatie. Ze leren bijzondere objecten of landschapselementen in en om de school te benoemen. Wat valt er op jouw school te ontdekken?

28 Taal leer je met je lijf
Janette Prins

Rubrieken 

09 Aan de slag!

15 Donderstenen

20 PrentenboekIndruk

26 Prentenboek van de maand

27 BoekIndruk

32 Journaal

34 Verwacht in HJK