Wereld van het jonge kind — Jrg. 45 (mei 2018) nr. 9

04 Kleuterbouwverlenging of toch niet?
Nadie Pittens
Menig kleuterleerkracht zal het dilemma herkennen: is deze kleuter klaar voor het formele leren in groep 3 of is kleuterbouwverlenging gewenst? Jaar in jaar uit stoeien veel leerkrachten met deze vraag. Praktijkgericht onderzoek kan helpen om een goed onderbouwde keuze te maken.

10 Klaar om te schrijven?
Margo van Hartingsveldt en Liesbeth de Vries
Moeilijkheden met het schrijven hebben vaak negatieve gevolgen voor de schoolprestaties en het zelfvertrouwen van een kind. Daarom is het belangrijk om vroegtijdig te evalueren of een kind klaar is voor het schrijfonderwijs in groep 3. Het meetinstrument WRITIC draagt bij aan het opsporen van kinderen met een risico op het ontwikkelen van schrijfmoeilijkheden.

16 Ik wou dat ik kon lezen!
Melissa de Vreede
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met (voor)lezen. De kleuters van De Strandwacht, een basisschool voor speciaal onderwijs, zijn daarvan al overtuigd. Ze zijn op bezoek bij het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Haas leest Kikker voor. ‘En… wat gebeurt er als je voorleest?’, vraagt de museumdocent. ‘Dan word je wijzer’, zegt een kind. ‘Hééééél erg slim!’

22 Verrijking door gezamenlijke studie
Bert van Oers
Onderwijs vraagt voortdurende vernieuwing als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook als gevolg van nieuwe inzichten. Inzichten kunnen leiden tot sterkere legitimering van wat we al doen, maar daarnaast ook leiden tot verandering van de praktijken in de groep.

Rubrieken:

09 Aan de slag!
15 Prentenboek van de maand
20 PrentenboekIndruk
26 Donderstenen
27 BoekIndruk
32 Journaal