Wereld van het jonge kind — Jrg. 45 (juni 2018) nr. 10

04 Schrijf een ontwikkelverhaal
Hermien de Waard
In ontwikkelverhalen geven professionals, ouders en kinderen samen hun stem aan de ontwikkeling van het kind. De professional maakt daarbij gebruik van foto’s die iets vertellen over de ontwikkeling van het kind. Bij deze foto’s uit de praktijk wordt een toelichting gezet. Wat leveren ontwikkelverhalen op?

10 Aan de slag met mindset
Lonneke Snijder
Twee meisjes met ongeveer dezelfde achtergrond en dezelfde taak. Hoe kan het dat deze kinderen heel verschillend op die taak reageren? Dat kan te maken hebben met hun mindset. Wat is het effect van de vaste mindset en de groeimindset op de prestatie en motivatie van jonge kinderen?

16 Alle dagen doen-alsof!
Wilna van den Heuvel
Symbolisch spel, verbeeldend spel, illusief spel, rollenspel, creatief spel, mimicry. Al deze begrippen hebben veel raakvlak met elkaar. Ze gaan allemaal over doen-alsof, voor-de-nep of ‘zogenaamd’ spelen. Maar wat is nu wat en in welke volgorde in de ontwikkelingslijn kunnen we ze plaatsen? Je steekt niet te hoog in als je inzicht hebt in de vormkenmerken van spel.

22 Houd het spel in zicht
Renske Pals
Vakblad HJK organiseerde op 11 april 2018, samen met de Algemene Onderwijsbond (AOb), het derde landelijk congres over onderwijs aan het jonge kind. Dit jaar was het thema ‘Spel in zicht’ en in diverse inspirerende en actieve workshops en lezingen stond het spelen dan ook centraal.

28 Sterk in je pedagogische opdracht
Anneke Elenbaas van Ommen

Rubrieken
Aan de slag!
14 Prentenboek van de maand
15 Donderstenen
20 Prentenboekindruk
27 Boekindruk
32 Journaal
34 Verwacht in HJK