Wereld van het jonge kind — Jrg. 45 (april 2018) nr. 8

04 Stilstaan bij de tijd
Johan De Wilde en Joke Grimmonprez
Spelen met de tijd, met verleden en heden, kan haast in elk thema. Zoek met kinderen naar de verschillen tussen vroeger en nu en verdiep zo hun begrip. Speel met geschiedenis in thema’s van fietsen tot feesten. De klassieke geschiedenis thema’s kun je gerust links laten liggen.

12 Sociale relaties in de groep
Deze special bevat artikelen waarin met verschillende brillen naar sociale relaties in de groep wordt gekeken. Alle auteurs laten zien wat het belang is van positieve relaties tussen kinderen onderling, en tussen de leerkracht of pedagogisch medewerker en kinderen. Met deze special willen we kleuterleerkrachten en pedagogisch medewerkers die met jonge kinderen werken handvatten bieden voor het omgaan met sociale relaties in hun eigen groep, om zo de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te ondersteunen.

Bevat de volgende artikelen:

14 Gevolgen van sociale positie
Jeroen Pronk
17 Leerkracht-kind relaties
Rianne Bosman
20 sociaal-emotionele ontwikkeling
Pauline Slot en Martine Broekhuizen
23 Omgaan met sociale processen
Femke van der Wilt, Mariska Rave en Chiel van der Veen

28 Zet spel op de kaart
Anneke Elenbaas van Ommen en Tinka Hofmeijer
Kleuterleerkrachten en pedagogisch medewerkers hebben dagelijks te maken met spel van kinderen. Hoe krijg je meer zicht op de kwaliteit van spel en spelontwikkeling van peuters en kleuters? Op welke wijze kun je het belang van spel binnen het team beter op de kaart zetten?

Rubrieken

07 Aan de slag!
08 PrentenboekIndruk
10 Prentenboek van de maand
27 Journaal
31 Abonnement op HJK
32 BoekIndruk
33 Donderstenen
34 Verwacht in HJK