Wereld van het jonge kind — Jrg. 44 (november 2016) nr. 3

04 Is groep 3 klaar voor het kind?
Elise Haarman
Hoe ga je als school en als leerkracht om met een kleuter die nog niet toe lijkt te zijn aan groep 3? Een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 is van belang voor het kind, maar hoe realiseer je een goede doorgaande ontwikkellijn? De brochure ‘Doorstroom van kleuters’ kan je hierbij helpen.

10 Taalrijk bewegingsonderwijs
Tessa van Velzen
Taalrijk bewegingsonderwijs? Moeten kleuters niet gewoon lekker bewegen? De pilot ‘De Taalkrachtige gymleerkracht’ toont aan dat taal de kwaliteit van het bewegingsonderwijs versterkt. Bewust bezig zijn met taal tijdens het gymmen is geen belemmering voor de gymles, maar juist een verrijking.

23 Dialogische gesprekken
Chiel van der Veen
De Amerikaanse professoren Courtney Cazden en Sarah Michaels hebben een belangrijke rol gespeeld in het onderzoek naar de waarde van gesprekken in het onderwijs voor het leren van kinderen. Wat leert de geschiedenis ons van onderzoek naar gesprekken met jonge kinderen in het onderwijs?

28 Pre-COOL en effecten VVE
Annemiek Veen en Dini van der Als Voort
Het effect van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt tegenwoordig geregeld in twijfel gebracht. Toch is bekend dat kwalitatief goede VVE alle kinderen ten goede komt. Het pre-COOL-onderzoek levert een duidelijk inzicht in de kwaliteit van de kinderopvang door de jaren heen.

En verder:

17 VVE: passende kinderopvang
Dré van Dongen

 

Rubrieken

14 Prentenboek van de maand

15 BoekIndruk

20 Donderstenen

21 Aan de slag

26 PrentenboekIndruk

32 Journaal

34 Verwacht in HJK