Wereld van het jonge kind — Jrg. 44 (mei 2017), nr. 9

04 Spelsignalen in de niet-speelwereld
Wilna van den Heuvel
Tijdens het vrije spel observeer je het spelgedrag waarbij sommige kinderen opvallen. Een kind dat niet tot spel komt, niet durft te spelen of grenzeloos met materiaal omgaat. Spelen deze kinderen wel? Het signaleren van spelgedrag in de niet-speelwereld vraagt aandacht.

10 Lectoraten: bestaansrecht bewezen
Frank Koelewijn
Hogeschool Stenden en iPabo hebben sinds 2012 een lectoraat dat praktisch onderzoek doet naar het leren van jonge kinderen. Wat is er in vijf jaar tijd bereikt? Wat doen de lectoraten om onderwijsprofessionals te ondersteunen, en welke toekomstplannen hebben de lectoren?

16 Rol van theorie in praktijkonderzoek
Elly Singer en Sandie Wong
Theorieën helpen om dieper door te denken en beter te begrijpen wat er aan de hand is. Ze brengen patronen aan in iets wat gecompliceerd en chaotisch lijkt. Je begint samenhang te zien, betekenis te geven en krijgt vat op de werkelijkheid. Dat doe je met behulp van goede theorieën.

22 Samenwerking theater en onderwijs
Melissa de Vreede
Vier basisscholen uit de Utrechtse wijk Hoograven profiteren van de aanwezigheid van Anne-Marie Knippels. Zij is als cultuurcoach in dienst van Het Filiaal theatermakers. Wat levert zo’n samenwerking op aan concrete lessen en inzichten, en hoe profiteer je hiervan als school?

Rubrieken

08 Donderstenen

15 Aan de slag!

20 PrentenboekIndruk

26 Prentenboek van de maand

27 BoekIndruk

32 Journaal

…en verder

28 Lisanne Quinten – Congres ‘Speel je mee? – Kansen grijpen vanuit waarneembaar gedrag

34 Verwacht in HJK