Wereld van het jonge kind — Jrg. 44 (januari 2016) nr. 5

04 Bouwen aan ontwikkeling
Nicole van Zon
Het jonge kind heeft verschillende spelsituaties nodig om in de volle breedte tot ontwikkeling te komen. De bouwhoek leent zich bij uitstek om de ontwikkeling van het jonge kind te ondersteunen, maar wordt hiertoe niet altijd optimaal ingezet. Hoe kun je als leerkracht het spel begeleiden in de bouwhoek, zodat er aanbod op maat is voor het jonge kind van 4 tot en met 7 jaar met maximaal leerresultaat?

08 Aan de slag!

10 Gevoelens leren verwoorden
Annoek Snip
Woorden leren is een belangrijk onderdeel van de taalontwikkeling: Om te kunnen praten, luisteren en later te leren lezen en schrijven, hebben kinderen woorden nodig. Woordenschat komt niet alleen aan bod bij taal, maar bij alle leeractiviteiten. Hoe leer je jonge kinderen om hun gevoelens te verwoorden?

14 Prentenboek van de maand

15 BoekIndruk

16 Groepsplannen maken vanuit spel
Moniek Slaats
Veel leerkrachten die met het jonge kind werken, ervaren het als lastig om een groepsplan te schrijven dat past bij hun dagelijkse praktijk. Wat heb je nodig om een groepsplan vanuit spel te maken? Maak een groepsplan passend dat richtinggevend en ondersteunend kan zijn.

20 Donderstenen

21 Journaal

22 Leesopvoeding van ouders
Moniek Slaats
In het onderwijs gaat het vaak over de leerkracht die ertoe doet. Echter, ouders kunnen de grootste invloed uit oefenen op de leesvaardigheden van hun kinderen. Mogen leerkrachten zich bemoeien met de opvoeding van ouders? Hoe kun je de leesopvoeding van ouders stimuleren?

26 PrentenboekIndruk

30 Aard van wetenschap
Kirsten Devlieger en Jolien Dhaenens

34 Verwacht in HJK