Wereld van het jonge kind — Jrg. 44 (december 2016) nr. 4

04 Thema’s: aansluiten bij leefwereld?
Johan de Wilde
Als onderbouwleerkracht moet je aansluiten bij de beginsituatie van de kinderen. Want die beginsituatie is een aanknopingspunt om verder te bouwen naar een leerdoel. Dit betekent echter niet dat je voortdurend thema’s moet uitwerken die ze al kennen. Open de ruime wereld.

07 Aan de slag!

08 Prentenboekindruk

10 Prentenboek van de maand

12 Special: Goede gesprekken met jonge kinderen -Handvatten voor goede gesprekken
Het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen wordt wereldwijd al lang gezien als een belangrijke opdracht van het onderwijs. Niet alleen in de vorm van brede geletterdheid, maar ook voor de cognitieve en sociale ontwikkeling. Zoals door het stimuleren van woordenschat.
Echter begint het inzicht te groeien dat de nadruk leggen op woordenschatontwikkeling alleen geen optimale manier is om de vaardigheden tot (mondeling) communiceren van kinderen te verbeteren. Je kunt de communicatieve taalvaardigheden ontwikkelen met goede gesprekken.

27 Journaal

28 Rekenen met computerprogramma’s
Inge Merkelbach en Adriana Bus
Rekenvaardigheden zijn voordat kinderen naar groep 3 gaan al in ontwikkeling. Educatieve computerprogramma’s kunnen kinderen een leeromgeving bieden met het oog op relevante rekenervaringen. Voegen die programma’s iets toe aan de ervaringen die kinderen thuis al opdoen?

31 Lees HJK digitaal

32 Boekindruk

33 Donderstenen

34 Verwacht in HJK