Wereld van het jonge kind — Jrg. 44 (oktober 2016) nr. 2

04 Observeren kern van opvoeden
Elly Singer
In een onderzoek naar pioniers in de jonge kinderpedagogiek kwamen veel manieren van observeren naar voren. Grijp tijdens het spel niet gelijk in als je niet het gewenste resultaat ziet. Observeer vanaf een gepaste afstand en geef kinderen de ruimte om zelf te ontdekken

10 Effectief samenwerken met ouders
Cor Verbeek
Kun je ouders een rol geven in het onderwijsleerproces? En als je dat doet, wat betekent dat dan voor de leerling, de ouders, de leerkracht en de klas? Lopen de ouders en de leerkracht elkaar niet voor de voeten? De zeven gewoonten van Stephen Covey bieden hierbij ondersteuning.

16 De kracht van het Kleuterlab
Miriam Klamer en Melina Fleurke
Een roep om kleuteronderwijs waar kinderen spelend leren met traditionele en vernieuwende materialen heeft tot de oprichting van het Kleuterlab geleid. Laat je leerlingen spelenderwijs dingen ontdekken die ze nog niet kennen. Met een stappenplan kun je direct aan de slag gaan.

22 Zelfsturing in spel
Bertha Scholte-de Vries
Bertha Scholte-de Vries is een ervaren leerkracht in groep 1/2 en was altijd overtuigd van het belang van spel voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Via een ontwerponderzoek is zij de speelwerktijd bewust gaan benutten om ook de zelfsturing van kinderen te stimuleren.

En verder…

28 Ontwikkelingsvoorsprong: doe ik wel wat het hoort?
Esther de Boer e.a.

34 Verwacht in HJK

Rubrieken

09 Aan de slag!

14 Prentenboek van de maand

15 Boekindruk

21 Donderstenen

26 PrentenboekIndruk

32 Journaal