Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 43 (maart 2016) nr. 7

04 Sociale relaties tussen kleuters
Femke van der Wilt, Chiel van der Veen en Claudia van Kruistum
Welke kinderen liggen goed in de groep? Zijn er ook kinderen die buiten de groep vallen? Hoe zit het met de relaties tussen jonge kinderen in een kleuterklas? Sociometrisch onderzoek is een manier om antwoord te vinden op zulke vragen.

09 Aan de slag!

10 Opbrengstgericht werken vanuit spel
Yvonne van Oers – de Bruijn
Opbrengstgericht werken en spelen gaan goed samen. Als je spel inzet als leidende activiteit, dien je wel te weten hoe je een beredeneerd aanbod moet samenstellen. De ‘bloem van Bloom’ is een vertrekpunt om opbrengstgericht te spelen.

14 Prentenboek van de maand

15 Donderstenen

16 VVE: valse start wegwerken
Silvana Herben
De recent gepubliceerde onderzoeken naar de effecten van VVE hebben veel discussie teweeg gebracht. Dit praktijkvoorbeeld laat zien waarom VVE wél werkt: werk de achterstand van peuters weg door een kwalitatief hoog aanbod samen te stellen.

20 PrentenboekIndruk

22 Dansen met kleuters
Carly Verkerk-Wassenaar
Peuters kunnen zichzelf uitstekend uiten in bewegingen door een verhaal te dansen. Het geeft kinderen zelfvertrouwen als zij tijdens danslessen ervaren dat de bewegingen die zij met hun lichaam maken elke week wat beter gaan.

27 BoekIndruk

28 Benodigde vaardigheden binnen IKC
Sanne Huijbregts en Judith Kuiten

32 Journaal

34 Verwacht in HJK