Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 43 (juni 2016) nr. 10

04 Kleuterverlenging
Aafke Bouwman en Peter de Vries
Tijdens het congres ‘Het jonge kind op het juiste spoor’ op 6 april jl. is een debat gevoerd over kleuterverlenging. Veel leerkrachten uitten hun zorgen over kleuters die nog over onvoldoende gerijpt naar groep 3 gaan. Hoe praat je met ouders over kleuterverlenging? Hoe betrek je hen hierbij?

09 Aan de slag!

10 Bang voor spinnen
Kees Both
Wil je in de klas het thema ‘Kleine dieren’ behandelen door onze ‘griezels’ te (laten) vangen en het uiterlijk en gedrag van de beestjes in de klas te bespreken. Er kunnen emotionele situaties ontstaan als de diertjes ontsnappen. Hoe kun je de angstgevoelens voor deze griezels verminderen?

14 Prentenboek van de maand

15 Donderstenen

17 Help! De muziek is zoek!
Denise Bontje
Kleuters en het Rijksmuseum lijkt een wonderlijke combinatie. Een begeleid museumbezoek kan echter waardevol zijn, omdat je kinderen hierdoor op een speelse manier laat kennismaken met kunst en musea. Je kunt je leerlingen prikkelen om op een andere manier naar een kunstwerk te kijken.

21 BoekIndruk

22 Mindmappen met kleuters
Marjolein Tuinhout, Chiel van der Veen en Rianne Hofma
Steeds meer leerkrachten gebruiken mindmaps in de klas om kinderen te ondersteunen binnen taalactiviteiten. Je kunt kinderen mindmaps laten maken bij boeken die je in de klas voorleest, zodat de leerlingen het verhaal beter begrijpen. Of gebruik mindmaps bij woordenschatlessen.

28 Van Minecraft tot mediaopvoeding
Claudia van Kruistum

26 PrentenboekIndruk

32 Journaal

34 Verwacht in HJK