Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 43 (januari 2016) nr. 5

04 Ruimtelijk inzicht ontwikkelen
Diny van der Aalsvoort en Wieke Bosch
Hoe bevorderlijk is het tekenen van een plattegrond voor de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht? In hoeverre werkt samenwerkend leren bevorderend en wat is hierbij de rol van de leerkracht en de leerling? In dit artikel worden deze vragen beantwoord.

09 Aan de slag!

10 Omgaan met plasproblemen
Monique Boeree
Kinderen met plasproblemen… wat een moeilijk onderwerp! In dit artikel wordt uitgelegd hoe je als leerkracht kunt omgaan met kinderen met plasproblemen en hoe zij zindelijkheid kunnen trainen.

14 Prentenboek van de maand

15 Donderstenen

16 Taalhulp in de eerste opvang
Marianne Verhallen
De laatste tijd is er veel te doen over de eerste opvang. Het aantal nieuwkomers is enorm toegenomen en ds ook het aantal vluchtelingenkinderen. Hoe bereid je deze kinderen voor op ht volgen van onderwijs in een Nederlandse klas?

20 Prentenboekindruk

22 Onderzoeken leren met schaduwen
Ans Repko-van Zeggeren
Het Techniek Toernooi geeft basisschoolleerlingen de gelegenheid om op een speelse manier kennis te maken met Wetenschap en Technologie. Groep 1/2 van basisschool De Wegwijzer in Schagen werd uitgedaagd met een bijzondere opdracht: maak een spannende schaduw.

27 Boekindruk

28 Begeleid ouders bij taalbarrières
Marieke Postma

32 Journaal

34 Verwacht in HJK