Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 43 (februari 2016) nr. 6

04 VVE: wat werkt en wat niet?
Ruben Fukkink, Lisanne Jilink en Ron Oostdam
Een overzichtsstudie vat de uitkomsten samen van 21 studies, waarin de effecten van VVE zijn onderzocht. Het effect van VVE op taal- en rekenvaardigheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling, afgezet tegen kinderen die naar de reguliere opvang en kleuterklassen gingen, is nul. Wat betekent dit?

09 Aan de slag!

10 Effencten VVE in gemengde groepen
Anneke Elenbaas van Ommen en Diny van der Aalsvoort
Annika de Haan deed onderzoek naar het aanbieden van VVE in gemengde groepen: heeft dit een ander effect op de ontwikkeling van kinderen dan die op kinderen in niet-gemengde groepen?

14 Prentenboek van de maand

15 Donderstenen

16 VVE-programma’s: obstakel of houvast
Annerieke Boland, Japke Schonewille en Ineke van der Schuyt
Er is veel onderzoek gedaan naar de opbrengsten van VVE-programma’s: zijn deze wel effectief? Wat vindt het werkveld: vormen VVE-programma’s een obstakel of zijn deze een houvast?

20 PrentenboekIndruk

22 Ondersteun kinderen met DCD
Ingrid van Bommel en Anneloes Overvelde
Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs: ze leren lopen, rennen, fietsen, schrijven, et cetera. Maar niet bij alle kinderen verloopt de motorische ontwikkeling vanzelf. Tussen de 5 en 10 procent van de kinderen heeft motorische problemen. Hoe ondersteun je deze kinderen?

27 BoekIndruk

28 Creativiteit in een spelactiviteit – Femke van der Wilt

32 Journaal

34 Verwacht in HJK