Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 43 (april 2016) nr. 8

04 Community bouwen met ouders
Bert Wienen en Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid is meer dan de betrokkenheid van ouders bij de schoolontwikkeling van hun kind. Je kunt ouders betrekken bij elkaar en elkaars kinderen. Bouw een community met ouders die samen de verantwoordelijkheid nemen bij zaken die het groepsproces beïnvloeden, zoals pesten.

07 Aan de slag!

08 Prentenboekindruk

10 Prentenboek van de maand

12 Visie op de 21st century skills
De 21e eeuwse vaardigheiden zijn in veel landen in korte tijd razend populair geworden. Hebben we te maken met een onderwijsvisie die onomstreden is en daarom ingevoerd moet worden? Of moet dat juist niet? Gert Biesta stelt enkele vragen om met elkaar in het team over dit onderwerp in gesprek te gaan. Hoe nieuw zijn de 21st century skills en hoe verhouden de visies van het montessorionderwijs, het jenaplanonderwijs en de vrijeschool zich hiertoe? Hoe kijken deze vernieuwingsscholen naar het toekomstige onderwijs? Lees meer in de special 21st century skills.

28 Omgaan met gehechtheidsproblemen
Francien Dekker en Paula Sterkenburg
Bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis, autisme, een verstandelijke beperking of een visuele beperking is altijd extra aandacht nodig voor de gehechtheidsontwikkeling, ook binnen het onderwijs. Hoe ga je met deze kinderen om?

31 Abonnement op HJK

32 BoekIndruk

33 Donderstenen

34 Verwacht in HJK