Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 42 (mei 2015) nr. 9

04 Samen verhalen vertellen
Helen Reed en Lydia Flores Gonzalez-Kes
Rekenvaardigheden kunnen worden versterkt door kleuters samen verhalen te laten vertellen. Het zorgt ervoor dat ze beter causaal gaan redeneren (het kunnen denken in termen van oorzaak-gevolg relaties) – een cruciale vaardigheid voor rekenen en wiskunde. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je in dit artikel.

09 Aan de slag!

10 De inzet van prentenboeken in spelcontexten
Hermien de Waard
Met behulp van prentenboeken kun je kinderen aan het denken en spelen zetten rond een bepaald thema. In dit artikel lees je hoe je kinderen handvatten geeft en ondersteunt bij het opbouwen van spelverhalen rond een prentenboek.

14 Prentenboek van de maand

15 Donderstenen

16 Wetenschap en technologie in de kleuterklas
Tjarda de Wit, Diny van der Aalsvoort, Carla Compagnie en Martine van Schaik
Hoe kun je Wetenschap en Technologie introduceren in groep 1-2? Tech Your Future deed onderzoek naar een effectieve aanpak. De bevindingen lees je in deze bijdrage.

20 Prentenboekindruk

22 Postpartum depressie en de ontwikkeling van jonge kinderen
Anne Marleen Meulink
Tien procent van de pasbevallen vrouwen ontwikkelt een depressie. Wat zijn de gevolgen daarvan op de ontwikkeling van jonge kinderen? Hoe ondersteun je deze kinderen (en hun ouders) op een manier die werkelijk helpend is?

27 Boekindruk

32 Journaal