Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 42 (maart 2015) nr. 7

04 Spelstimulering op de speelplaats
Geert Caminada
Een gevarieerde speelomgeving en stimulerende begeleiders maken dat jonge kinderen optimaal van hun spel kunnen profiteren. Ook op de speelplaats hebben ze een rijke speel-leeromgeving en een betrokken en actieve leerkracht nodig.

09 Aan de slag!

10 De kleine kring door kleuters zelf
Martine klein Velderman
Wanneer je niet één kring, maar meerdere kleine kringen tegelijkertijd organiseert, heb je je handen vrij voor begeleiding of observatie en zijn alle kleuters actief. Hoe initieer je dit?

14 Prentenboek van de maand

15 Donderstenen

16 Spel van depressieve jonge kinderen
Annemiek Mol Lous
Depressie bij jonge kinderen is een ernstig en onderschat probleem. Spelobservatie biedt de mogelijkheid om signalen van depressie bij kleuters vroegtijdig te kunnen onderkennen. Maar hoe kun je dat dan zien? En wat betekent dit voor je rol in de klas?

20 Prentenboekindruk

22 Rekenkansen binnen beeldende vorming
Ilmy van der Linden en Hans van ’t Zelfde
Door rekenen en kunst te integreren bevorder je meetkundige leerprocessen en help je bij de uitbreiding van het (technisch) handelingsrepertoire voor beeldende vorming. Hoe je dit doet, lees je in dit artikel.

27 Boekindruk

28 Burgerschapsvorming in de onderbouw
Dorien de Haan en Els Schellekens

32 Journaal

34 Verwacht in HJK