Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 42 (januari 2015) nr. 6

04 Interactief voorlezen met prentenboeken
José van der Hoeven en Marjan van der Maas
Door interactief voor te lezen werk je aan de taalontwikkeling van kleuters. Maar je kunt deze manier van voorlezen ook voor andere doelen inzetten. Een kennismaking met nieuwe mogelijkheden op basis van wetenschappelijk onderzoek.

10 Bouwen j/m
Ad van der Heijden
Meisjes brengen minder tijd door in de bouwhoek en hun handelen tijdens het bouwen verschilt van dat van jongens. Inzicht in deze verschillen helpt je om hierop in te spelen en zowel jongens al meisjes de belangrijke ervaringen van het bouwen mee te geven in hun ontwikkeling.

16 Filosoferen met jonge kinderen
Fabien van der Ham
Filosoferen is een mooie manier om met kinderen in gesprek te raken. Dat kan ook met heel jonge kinderen. Juist zij kunnen nog onbevangen over vragen nadenken wat prachtige gesprekken oplevert. In dit artikel lees je hoe je met jonge kinderen kunt filosoferen.

22 Praktijk van een zeer groene kinderopvang
Kees Both
Vorig jaar was het jaar van de ‘groene kinderopvang’. Maar ook in 2015 blijft het belangrijk om verschillende groene opvangvormen of -modellen in de schijnwerper te zetten. Dit artikel biedt inspiratie vanuit de praktijk.

24 Stimuleren van verbeeldingskracht en creativiteit
Josefine Meijer en Fenna Kruijsse
Kinderen experimenteren, onderzoeken en verwonderen zich de hele dag. Hoe kun je als leerkracht creatieve activiteiten aanbieden die de verbeeldingskracht van kinderen optimaal stimuleren? En wat levert het op?

28 Mirthe Jansman – Kinderen vertellen zelf het verhaal

29 Journaal

30 ‘Juf, mijn buik doet zeer’
Ben Semmekrot en Marian Semmekrot-Roelofs
Obstipatie (verstopping) en fecale incontinentie (verlies van ontlasting) vormen een
veelvoorkomend probleem bij kinderen. Aangezien een kind veel tijd op school doorbrengt, krijgt de leerkracht er in de klas ook mee te maken. In dit artikel wordt uitgelegd wat obstipatie en fecale incontinentie precies inhouden, wat de klachten zijn en hoe de behandeling is. En hoe ga je als leerkracht hiermee om op school?

34 Verwacht in HJK

Rubrieken
09 Aan de slag!
14 Prentenboek van de maand
15 Donderstenen
20 PrentenboekIndruk
27 BoekIndruk
32 Journaal