Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 42 (april 2015) nr. 8

05 Spelen óók in groep 3!
Annika de Haan en Anneke Elenbaas van Ommen

06 Lerend spelen in groep drie
Bert van Oers
In groep drie krijgen kinderen te maken met verplichte leerstof: hoe waarborg je de continuïteit van het onderwijs, welke keuzes maak je wat betreft inhouden en vormgeving van activiteiten in een klas met een verscheidenheid aan leerlingen?

11 Aan de slag!

12 Laat de doorgaande lijn doorgaan
Annika de Haan
De Huizingaschool in Amsterdam heeft de laatste jaren gewerkt aan de doorgaande lijn van groep 2 naar 3, zowel wat betreft de overgang voor de kinderen als de aansluiting tussen het leerstofaanbod. Lees hun ervaringen in deze bijdrage.

16 Prentenboek van de maand

17 Donderstenen

18 Soepele overgang van groep 2 naar 3
Fabio Davies
Is de overgang van speels naar klassikaal van groep 2 naar 3 niet te abrupt? Hoe zorg je ervoor dat deze overgang geleidelijker verloopt? We nemen een kijkje op IKC Het Talent om te zien hoe zij dat in praktijk brengen.

22 Prentenboekindruk

24 Spelen is taal leren: ook in groep 3!
Isabelle Vingerhoets
In ontwikkelingsgericht onderwijs vormen spelen onderzoeksactiviteiten het hart van het curriculum. Hoe werk je met spel aan de ontwikkeling van kinderen: juist in groep drie? Een praktijkvoorbeeld over de inzet van taaldoelen.

28 Boekindruk

29 Journaal

30 Ontdekken en experimenteren
José Hillen en Lia van Haren

34 Verwacht in HJK