Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 41 (oktober 2013) Nr. 2

4 School en ouders samen sterk
OUDERS
No‘lle Pameijer
De samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en hun ouders vergt een constructieve communicatie. Hoe kunnen leerkrachten hieraan bijdragen?

10 Speellokaal of gymlokaal
MOTORIEK
Joost Brandt, Harry van der Meer
Voor jonge kinderen is bewegen van essentieel belang. Bij het verzorgen van bewegingsonderwijs is voldoende kennis nodig om tot een veelzijdig, intensief en plezierig aanbod gekomen.

16 Positieve gedragsontwikkeling
SOCIAAL-EMOTIONEEL
Joke Besemer
In de onderwijspraktijk komen we geregeld kleuters tegen die soms ongewenst gedrag tonen. Wat kan een leerkracht doen op het moment dat hij of zij wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag?

22 Grenzen van bescherming
NATUUR & TECHNIEK
Kees Both
Kinderen verkennen hun grenzen in buitenspel. Maar doe je kinderen niet erg tekort door een te sterke bescherming? In dit artikel wordt een pleidooi gevoerd voor spelen met gezonde risico’s.

EN VERDER

28 25 jaar Basisontwikkeling
Hanneke Galama-Koolen
De Activiteit, het landelijk centrum voor ontwikkelingsgericht onderwijs, schenkt tijdens de Nationale OnderwijsWeek (30 september t/m/ 4 oktober 2013) aandacht aan 25 jaar Basisontwikkeling. Basisontwikkeling ontstond in de tijd dat de Werkgroep Kritische Kleuterleidsters (WKK) landelijk actief was. Op welke wijze vonden en versterkten de WKK en Basisontwikkeling elkaar?

34 Verwacht in HJK
– Spel met dieren
– School en ouders
– Gedragsalternatieven
– Thema: ‘Sinterklaas’

RUBRIEK

9 De handen van Egon Schiele
AAN DE SLAG
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts
De hand is voor kunstenaars door de eeuwen heen onderwerp geweest voor vele schetsen. Immers, handen tekenen is nog niet zo eenvoudig. Het is dus goed om er op tijd mee te beginnen..

14 Spelen is niet zinloos
COLUMN DONDERSTENEN
Aleid Truijens

20 Naar het museum
PRENTENBOEKINDRUK
Mathieu van Meer
– Het grote Rijksmuseum voorleesboek
– Het meisje met de gouden jurk
– Vincent en Camille
– Ensor de grote maskerade

26 Marie komt thuis
PRENTENBOEK VAN DE MAAND

27 Passend Onderwijs
BOEKINDRUK
Jan de Bas
– Handelingsgericht werken in passend onderwijs
– Passend onderwijs voor begaafde leerlingen
– Tics

32 Journaal
– Hoe overleef ik de kleuters?
– Boek op bezoek
– Kind en seksualiteit
– Kinderdagverblijf en communicatie
– Geen KindVak dit jaar
– Beter Engels in groep 3