Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 41 (november 2013) Nr. 3

4 Eerst begrijpen, dan handelen
SOCIAAL-EMOTIONEEL
Joke Besemer
We kunnen ons zorgen maken om moeilijk gedrag dat kleuters soms tonen. Als kinderen zelf nog niet bedenken hoe ze goed moeten handelen, kun je ze als volwassene daarbij helpen.

10 Taal en Sinterklaas
TAAL
Bea Pompert
Sinterklaas vieren: daar kun je in geen enkele onderbouwgroep om heen. Dit artikel gaat over de talrijke mogelijkheden om taalonderwijs te verbinden aan Sinterklaas – vanuit het perspectief dat kinderen spelverhalen ophangen.

16 Het Toverbos
SPELEN
Catherine Malfait, Niki Jeannin, Dirk Smits
Het spel van een kind toont waar het mee bezig is. Spelen helpt om emoties te verwerken. Met de methode Het Toverbos kun je door middel van spel de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind bevorderen.

22 School en ouders op ŽŽn lijn
OUDERS
No‘lle Pameijer
Wanneer school en ouders op ŽŽn lijn zitten, bevordert dit het zelfvertrouwen van ouders in de school en het werkplezier van leerkrachten. Samenwerken betekent dat ouders mee denken en doen in het onderwijs aan hun kind.

EN VERDER

28 Grote onderzoekers
Kirsten Devlieger, Hilde van Houte, Jozefien Schaffler
Als begeleider van jonge kinderen heb je een cruciale rol bij het verkennen van de wereld vanuit een onderzoekende houding. Stimuleer hun onderzoekende houding door een inspirerende, richtinggevende en onderzoekende coach voor hen te zijn.

34 Verwacht in HJK
– Special: Bouwen
– Sociale ontwikkeling
– Cognitief leren
– Inzet van time-out

RUBRIEK

9 De kleur van de lucht

AAN DE SLAG
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts
Dit fleurige prentenboek is een stimulans om kinderen goed te leren kijken en zelf te laten ontdekken hoe de wereld om hen heen eruit ziet.

14 Kleine genie‘n en achterlopers
COLUMN DONDERSTENEN
Aleid Truijens


20 December
PRENTENBOEKINDRUK
Suzan van Brussel
– Mee met de pakjesboot
– Kleine Ezel en Sinterklaas
– Kleine Ezel viert kerstfeest
– Ik wil voor altijd bij je zijn
– De kerstwens van Raffie

26 De kerstwens van Raffie
PRENTENBOEK VAN DE MAAND

27 Onderwijspraktijk
BOEKINDRUK
Jan de Bas
– Mindmappen op de basisschool
– Woorden in prenten Deel 1
– Woorden in prenten Deel 2

32 Journaal
– Kenniscongres Stoornissen
– Techniek in je klas
– Sint op komst
– Wijzer van apps
– SWPBS-conferentie 2013
– Gekleurde tranen
– Agenda