Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 41 (mei 2014) Nr. 9

4  Help, ze spelen doktertje!
SOCIAAL-EMOTIONEEL
Channah Zwiep
Kleuters verkennen op hun eigen manier seksualiteit. Seksuele ontwikkeling roept de vraag op hoe je dit moet begeleiden. Deze zogenaamde handelingsverlegenheid vraagt om concrete pedagogische handvatten. Tijd voor seksuele opvoeding!

10  Monitoren van een goede leesstart
TAAL
Cor Aarnoutse en Aafke Bouwman
Het realiseren van een goede leesstart voor alle leerlingen is dagelijks werk voor veel leerkrachten in groep 1 en 2. Hoe weet je of je aanpak effect heeft op de leesvoorwaarden van de kinderen?

16  Hoe bevorder je ontluikende gecijferdheid?
REKENEN
Diny van der Aalsvoort, Wina Bootsma en Larissa Oldendaal
Wat is een passende aanpak bij het aanbieden van activiteiten die ontluikende gecijferdheid bevorderen in verbinding met wetenschap en techniek in groep 1 en 2?

22  De rol van motoriek bij taalontwikkeling
MOTORIEK
Ora Oudgenoegen-Paz
Recent onderzoek laat zien dat kinderen die eerder leren lopen ook sneller taal verwerven. Hoe kun je deze kennis gebruiken om de taalontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen?

EN VERDER

15  Voordeel voor abonnees

28  Marjan van der Maas en Anneke Elenbaas van Ommen – Ieders talent verkend
Hoe kun je door middel van handelingsgericht werken (HGW) recht doen aan spelenderwijs leren van jonge kinderen? In dit artikel wordt een specifieke aanpak van HGW voor groep 1-2 belicht waarbij wordt uitgegaan van een doelgericht beredeneerd aanbod.

34  Verwacht in HJK
– Natuurlijk buiten spelen
– Intercultureel werken
– (On)opvallend gedrag
– Leren in beeld

RUBRIEKEN

9  De Katten van Kopenhagen
AAN DE SLAG
Erica van de Kerkhof en Karen Leenaerts
In deze rubriek staat steeds een boek centraal waaruit leerkrachten ideeën kunnen putten die aansluiten bij hun week- of maandthema.

14  Donderstenen
COLUMN
Aleid Truijens
Aleid Truijens laat haar gedachten gaan over de wereld van het jonge kind. Over pedagogische en didactische idealen, ouderlijke verwachtingen en politieke bemoeienis. Maar vooral over het fascinerende opgroeien van kleine, nieuwe mensen.

20  Dan was ik de juf!
PRENTENBOEKINDRUK
Mathieu van Meer
– Prinses telt tot tien
– Lotta telt
– Grote Anna leert lezen en rekenen

26  Win De Katten van Kopenhagen
PRENTENBOEK VAN DE MAAND

27  Praktische vakinformatie
BOEKINDRUK
Jan de Bas
– Hoe bedenk je het?
– Praktijkwijzer basisonderwijs
– Lichaamstaal

32  Journaal
– Online privacy van leerlingen
– Een makkelijke moestuin
– Agenda
– Creativiteit kleuters vergroot door multimedia
– Atelier in een koffer
– Juf Sanne geeft tips