Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 41 (januari 2014) Nr. 5

4 Rekenen met kleuters
REKENEN
Meike Kolkman, Evelyn Kroesbergen
Welke vaardigheden zijn een voorwaarde voor het leren rekenen in groep 3? recent onderzoek naar rekenontwikkeling van kleuters geeft handvatten voor het doelbewust inrichten van rekenactiviteiten in groep 1 en 2.

10 Risicovol spelen op het schoolplein?
SPELEN
Martin van Rooijen

Het voorjaar is in zicht, de kinderen gaan weer vaker buitenspelen? Zij zoeken als vanzelf de spanning en uitdaging op in hun spel. Is hier genoeg mogelijkheid voor op het schoolplein?

16 Autonomie: de leerkracht doet ertoe!
SOCIAAL-EMOTIONEEL
Naomi van Prooijen, Jan Kaldeway
Jonge kinderen zijn in staat om autonoom te handelen en kunnen met gerichte begeleiding een groei in hun autonomie doormaken. Hoe kun je daarin als leerkracht het verschil maken?

22 De Verteltas in de schakelklas
TAAL
Joke de Hoogh
De Verteltasmethode heeft verschillende doelen: het stimuleren van ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid, het vergroten van het leesplezier en het bevorderen van taal en woordenschat.

EN VERDER

28 De jongen is geen brave Hendrik
Angela Crott
Jongens kunnen niet goed stilzitten. dat hebben ze nooit gekund, blijkt uit de opvoedboeken voor jongens die verschenen zijn tussen 1882 en 2005. In 1894 merkt een opvoeder op dat het voor een dartele jongen moeilijk is om in het gareel van de school te lopen. Toch moesten jongens toen en nu naar school.

34 Verwacht in HJK
– Zand in de zandtafel
– Fonemische ontwikkeling
– Vreemde talen
– De Tovenaarsleerling

RUBRIEK

9 Delfts Blauw

AAN DE SLAG
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts
Naar aanleiding van de expositie ‘Het Wonder van Delfts Blauw’ in het Gemeentemuseum Den Haag is bij uitgeverij Leopold een prachtig prentenboek verschenen: De vaas voor de prinses,

14 Rituelen
COLUMN DONDERSTENEN
Aleid Truijens


20 Voorlezen… elke dag een feest!
PRENTENBOEKINDRUK
Suzan van Brussel
– Timo en het toverstokje
– Alles wat overblijft
– Het voorleesboek van Tim en zijn vrienden
– En hoe komt toch een olifant aan al die kilo’s grijs
– Elfje Marie in de sneeuw

26 Delfts Blauw – Een vaas voor de prinses
PRENTENBOEK VAN DE MAAND

27 Gedrag
BOEKINDRUK
Jan de Bas
– Werken aan verantwoordelijk gedrag
– Positive Behavior Support! Goed gedrag kun je leren!
– Sociaal gedrag elke dag!

32 Journaal
– Inspiratiedag voor het jonge kind
– Tuinvogeltelling
– Grote rekendag
– Gerichte berichten