Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 40 (oktober 2012) Nr. 2

4 Interview lectoren Jonge Kind / Lectoraten richten zich op praktijkvragen
BELEID
Emmanuel Naaijkens
Hogeschool Stenden en iPabo hebben een lectoraat in het leven geroepen dat zich richt op het jonge kind. Drie lectoren vertellen over de behoefte aan onderzoek dat zich richt op vraagstukken in de praktijk van alledag van voor en vroegschoolse educatie.

10 Hoofd, hart en handen
SOCIAAL-EMOTIONEEL
Elianne de Beer
De leerkracht in de klas wordt als drijvende kracht gezien voor het reilen en zeilen van de groep. Vooral op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt de leerkracht een spil in de groei en ontwikkeling van kinderen.

12 Erfgoededucatie: doorlopende leerlijn
KUNST EN CULTUUR
Marjan de Groot-Reuvekamp
Wat zijn de doelen van erfgoededucatie voor jonge kinderen? Dit artikel laat zien hoe je met erfgoedprojecten een basis kan leggen voor een doorgaande leerlijn erfgoededucatie.

16 Denkbeelden over wetenschap en techniek / Aansluiten bij voorkennis
NATUUR & TECHNIEK
Maartje Raijmakers
Kinderen ontwikkelen al vroeg intu•ties over de verschijnselen in de wereld om hen heen. Dit artikel beschrijft de aard van de voorkennis die jonge kinderen hebben over wetenschap en techniek. Als je aansluit bij hun voorkennis, kun je activiteiten in de klas relevant maken.

EN VERDER

9 Cadeau bij een abonnement
– ‘Huisbeestenboel’

26 Voordeel voor abonnees

28 Bewust planmatig handelen
SOCIAAL-EMOTIONEEL
Johan Eichhorn
In iedere kleuterklas zitten leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dat zijn leerlingen die een andere aanpak vragen dan de ‘gemiddelde’ leerling, namelijk speciale onderwijszorg. Bij hen wordt van de leerkracht meer leiding en sturing verwacht. In dit artikel lees je hoe je op een planmatige wijze aan de slag kunt gaan in groep 1 en 2.

34 Service voor abonnees

RUBRIEK

8 Spelend leren
BOEKINDRUK
Jan de Bas
– ‘Aandacht voor spelen’
– ‘Speel je wijs’
– ‘Spelenderwijs’

15 De wereld bij je in de straat
AAN DE SLAG!
Erica van de Kerkhof, Karen Leenaerts
In deze rubriek staat steeds een boek centraal waaruit leerkrachten idee‘n kunnen putten die aansluiten bij hun week- of maandthema.

20 Herfst op school
PRENTENBOEKINDRUK
Suzan van Brussel
– ‘Het is herfst’
– ‘Het jaar van de das’
– ‘Stoute hond’
– ‘Fiete Anders, op reis met de wind’

22 Wetenschappers over zorgbreedte
UIT DE OUDE DOOS
Prof.dr. J.Rispens
Een artikel van Aat Sliedrecht uit 1981. Vanwege het 40-jarig jubileum plaatst HJK dit jaar in enkele nummers een artikel uit de historie.

27 Aanbevolen Dosis Hard Drugs
COLUMN DONDERSTENEN
Aleid Truijens

32 Journaal
– Media-activiteiten
– Juf Anke
– Brammetje Baas
– Buitenspeelkaarten
– Voorleesboek voor de allerliefste juf
Kindvak 2012
– Agenda

34 ‘Bij ons in de straat’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND