Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 40 (mei 2013) Nr. 9

4 Investeren in spel en spelen / Opbrengstgericht werken met jonge kinderen
SPELEN
Aleid Beets Kessens
Het is de moeite waard om te investeren in spel en spelen met het oog op opbrengstgericht werken. Hoe maak je duidelijk dat spelen leidt tot leeropbrengsten?

10 Een praatplaat op de koelkast / Woordenschat vergroten bij jonge kinderen
TAAL
Susan de Boer
In het project ‘Ouderparticipatie en Taalontwikkeling – Het Ei van Columbus’ slagen peuterspeelzaalleidsters, leerkrachten van groep 1 en 2 en ouders erin om de woordenschat van jonge kinderen te vergroten.

22 Portretten van 40 jaar kleuteronderwijs / Knokken voor kleuters
Red van den Bout
Staan voor goed onderwijs voor het jonge kind, hoe doe je dat? Vier professionals – drie leerkrachten van groep 1-2 en ŽŽn pabodocente – blikken na veertig jaar terug.

28 Onderwijs voor jonge kinderen / Het kan altijd beter
BELEID
Frea Janssen-Vos

Er heerst onrust over de kwaliteit van het onderwijs voor jonge kinderen. Leerkrachten en wetenschappers uiten hun zorgen. Toch hebben adviesraden en de overheid in de afgelopen twintig jaar veel aandacht aan voorzieningen voor jonge kinderen besteed.

RUBRIEK

8 Feestje
COLUMN DONDERSTENEN
Aleid Truijens

15 Het Grote Poepconcours
AAN DE SLAG
Esther van de Kerkhof, Karin Leenaerts
Ongelimiteerd praten over poep? Zelf uitwerpselen knutselen? Het lijkt een bijzonder onderwerp, maar het past prima bij het prentenboek Het Grote Poepconcours.

20 Knappe kunsten
PRENTENBOEKINDRUK
Mathieu van Meer
– Brontornia
– Circus Pientje
– Balotje
– JoJo het slangenmeisje
– Hoogge‘erd publiek

27 Zaken die in de klas spelen
BOEKINDRUK
Jan de Bas
– Leraar, jij maakt het verschil!
– Wat jij ziet en wat ik voel
– Baanbrekers en boekhouders

31 ‘Kikker viert feest’, ‘Bij ons in het circus’, ‘Meneer Haas en Mevrouw beer zijn jarig’, ‘Een taart voor konijn’
PRENTENBOEKEN VAN DE MAAND

32 Journaal
– Lespakket voor de onderbouw
– Liedjes in de klas
– Leve het jonge kind!
– 50 lesidee‘n
– Safe You, Safe Me
– Een heel jaar muziek
– Agenda

EN VERDER

16 Creatief zijn: geen kunst!
KUNST & CULTUUR
Sjoukje Blom
De derde editie van de Inspiratie Dag voor het Jonge Kind vond plaats op 6 februari 2013 in Deurne. Dit jaar was het thema ‘Creatief zijn: geen kunst!’ Hoe kunnen we onze kinderen helpen in alle opzichtencreatieve, flexibele denkers te worden in tijden die snel veranderen.

34 Verwacht in HJK
– Leren van Bladergroen
– Hulp bij angst
– VVE kan effici‘nter
– Stimulering van woordenschat