Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 40 (juni 2013) Nr. 10

4 Op de barricaden voor het spelende kind / De missie van Wilhelmina Bladergroen
SPELEN
Mineke van Essen
Het gedachtegoed van Wilhelmina Bladergroen (1908-1983) dient dertig jaar na haar dood nog steeds als inspiratiebron. Spel en beweging lopen als een rode draad door haar leven en werk.

10 Hulp bij angststoornissen / Minder angst, meer emotionele veerkracht
SOCIAAL-EMOTIONEEL
Elisabeth Utens, Jeroen Legerstee
Angststoornissen zijn de meest vaak voorkomende psychische problemen op de kinderleeftijd. Hoe signaleer je overmatige angst en wat kun je eraan doen?

16 Optimale stimulering van woordenschat / De breedte Žn diepte in
TAAL
Carmen Damhuis, Eliane Segers, Ludo Verhoeven
Woordenschatonderwijs staat centraal binnen het lesaanbod in groep 1 en 2 van de basisschool. Niet alleen voorlezen, maar vooral ook het aanbieden van definities is belangrijk voor een optimale stimulering.

22 VVE kan effici‘nter
BELEID
Geert Driessen
Ten gevolge van de doorgevoerde decentralisatie hebben gemeenten en schoolbesturen veel autonomie en vrijheid gekregen bij de vormgeving van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Maar is dat in alle opzichten wel zo’n goede zet geweest?

RUBRIEK

8 Zal de komende eeuw een nieuw menstype baren?
COLUMN DONDERSTENEN
Aleid Truijens

15 Hans en Grietje
AAN DE SLAG
Esther van de Kerkhof, Karin Leenaerts
Wie kent het sprookje Hans en Grietje van de gebroeders Grimm niet? Een bekend, maar ook spannend verhaal en door de bijzondere illustraties zeer geschikt om een schimmenspel te maken.

19 Hans en Grietje
PRENTENBOEK VAN DE MAAND

20 Zomervakantie
PRENTENBOEKINDRUK
Suzan van Brussel
– Beer houdt een zomerpicknick
– Guus de gans vindt het geluk
– De Gelukkige Goudvis
– De allereerste zoen

27 Denken, zijn en doen
BOEKINDRUK
Jan de Bas
– Denken in beelden
– Jongens & Meisjes. Zoek de verschillen?!
– Kleine vulkaantjes

32 Journaal
– Kikker in de dierentuin
– Ouderbetrokkenheid
– Naar een gezonde school
– Klaar voor de start
– Dag van de leraar
– Kleuters digitaal
– Agenda

EN VERDER

28 Het kind is er om kultuur te maken
UIT DE OUDE DOOS (laatste aflevering)
Sieneke Goorhuis-Brouwer
Het artikel in De wereld van het Jonge Kind, Jrg. 8, nr. 3, pp. 59-62, waarin Aat Sliedrecht (1980) Wilhelmina Bladergroen interviewt met commentaar van prof. dr. Sieneke Goorhuis.

34 Verwacht in HJK
– Aandacht voor spelen
– Spelen met risico’s
– Diabetes
– Grote onderzoekers