Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 40 (januari 2013) Nr. 5

4 Rekenonderwijs aan kleuters met een achterstand
REKENEN
Sylke Toll, Hans van Luit
Hoe ga je om met kleuters met een achterstand op het gebied van voorbereidende rekenvaardigheid? Dit artikel besteedt aandacht aan uitdagingen voor de leerkracht, het signaleren van een achterstand en specifieke kenmerken van deze kleuters. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden tot remedi‘ring in de klas.
Dit artikel is een vervolg op een artikel van Hans van Luit over de aanpak van vroege rekenproblemen in het HJK-februarinummer van 2012.

10 Te vroeg geboren kinderen
Zita van der Heyden
Hoe ga je op school om met de ontwikkeling van kinderen? Het ene kind moedig je juist aan, een nader kind rem je juist af. Dat geldt in grote mate voor couveusekinderen: het ene couveusekind is het andere niet, de gevolgen vari‘ren van ‘geen’ tot ‘uitermate complex’.

22 ‘Het begint met de coole pelikaan’
SPELEN / SERIE
Jenthe Baeyens
Fantasiespel van jonge kinderen, deel 3.* In dit artikel heeft de auteur aandacht voor activiteiten die direct aansluiten bij het fantasiespel, waarbij de narratieve didactiek van het vertellen, dicteren en dramatiseren van verhalen door kinderen centraal staat.
* Het vorige deel zie: HJK nummer 9 (mei 2012)

28 Onderwijsondersteuning zieke leerlingen / Naar school in het ziekenhuis
Leonie Wassen

Leerlingen die in het reguliere onderwijs of op een school voor speciaal onderwijs zitten en lijden aan een chronische of acute ziekte, hebben het vaak moeilijk wanneer het gaat om het dagelijks volgen van onderwijs, aangezien sommige van hen voor langere of kortere tijd in een universitair ziekenhuis liggen.

EN VERDER

9 Ik vind je lief!
AAN DE SLAG
Erica van de Kerkhof & Karen Leennaerts
Met jonge kinderen kijken naar moderne kunst lijkt ingewikkeld, maar er zijn veel mogelijkheden. het levert mooie gesprekken op en idee‘n om zelf aan de slag te gaan.

14 Donker
PRENTENBOEKINDRUK
Mathieu van Meer
– Wat is het mooi donker
– Mol en de zonsopgang
– Met opa in het donker
– Vriendjes

16 De ‘Pleziermachine’ a la Tinguely / Hoe kleine mensen grote kunst maken
ZO DOE IK DAT
Sandra Willemstein, Lieke Schaerlaeckens
Ieder jaar wordt er op onze school een projectweek gehouden met een thema dat schoolbreed hetzelfde is. Omdat onze school dit jaar 95 jaar bestaat, wordt er besloten ook met onze groep – kleuters van groep 1 en 2 – flink uit te pakken. We gaan een bewegend kunstwerk maken.

20 Basisschoolvakken
BOEKINDRUK
Jan de Bas
– Resultaat net rekenen
– Gymmen in de ‘grote’ gymzaal
– Zin in lezen

27 Boterhammenland
COLUMN
Aleid Truijens

32 Journaal
– Inspiratiedag
– Prentenboeken op Pinterest
– Nationale Voorleesdagen 2013
– Techniektoernooi
– Agenda

34 ‘Met opa in het donker’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND