Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 40 (februari 2013) Nr. 6

4 Online training voor kleuters / Educatieve taalprogramma’s
ICT EN MEDIA
Adrianus Bus, Cornelia Kegel
Kinderen met vroege achterstanden in rekenen en lezen hebben baat bij online computerprogramma’s met ingebouwde stimulansen om goed op te blijven letten. Ze blijken zelfs beter te presteren dan hun klasgenoten zonder aandachtsproblemen.

10 Zelfregulatie (tweeluik*): De rol van de leerkracht
SOCIAAL-EMOTIONEEL
Gerdie Deterd Oude Weme, Cathy van Tijl
In het tweede artikel van het tweeluik ‘zelfregulatie’ wordt de rol van de leerkracht beschreven: hoe kun je de ontwikkeling van zelfregulatie van jonge kinderen in de groep positief ondersteunen en stimuleren?
* Het eerste deel van dit tweeluik is te vinden in
HJK november 2012

16 Rijke en boeiende buitenspelomgeving / Ontwikkelingskansen door buitenspelen
NATUUR EN TECHNIEK
Alies Zaal
Spel is de leidende activiteit bij ontdekkend en betekenisvol leren. Als een kind betrokken is bij de activiteiten die het onderneemt, spreekt het al zijn mogelijkheden aan. Dit leidt tot ontwikkeling. Een rijke en boeiende buitenspelomgeving is daarom belangrijk.

22 Spelen is gezond! / Vrij spelen in groep 1 en 2
SPELEN
Louise Berkhout

Mogen kinderen in groep 1 en 2 nog zelf kiezen wat ze spelen? De zandtafel of de poppenhoek, tekenen of bouwen? En wat dragen de verschillende spelvormen bij aan de psychosociale ontwikkeling van vier tot zesjarige kleuters?

RUBRIEKEN

8 ‘Nederland’
PRENTENBOEK VAN DE MAAND

9 (Nep)beesten van Basje Berenklauw
AAN DE SLAG
Erica van de Kerkhof
In deze rubriek staat steeds een boek centraal waaruit leerkrachten idee‘n kunnen putten die aansluiten bij hun week- of maandthema. Deze keer: Welke dieren hebben een talent om nuttig werk te verrichten, bijvoorbeeld vanwege hun formaat, klauwen of vorm? Dit kun je in beeld brengen met de kinderen.

14 Vrolijk
PRENTENBOEKINDRUK
Suzan van Brussel
– Heksentaart
– Nederland
– Neushoorns eten geen pannenkoeken
– Het grote poepconcours

20 Dikkertjes
COLUMN DONDERSTENEN
Aleid Truijens

27 Kinderen die anders zijn
BOEKINDRUK
Jan de Bas
– Kinderen met leerproblemen
– Het verhaal van het kind
– Met autisme valt goed te leven!

32 Journaal
– Interactieve app
– Jubileumsymposium van StiBCO op 13 april 2013
– Beleef de lente
– Dossier voorlezen
– Speels omgaan met rouw
– Agenda

EN VERDER

28 De chip in het onderwijs
UIT DE OUDE DOOS
Piet Boot
Vanwege het 40-jarig jubileum plaatsen we dit jaar in enkele nummers een artikel uit de historie van 40 jaar H.J.K. Het artikel van toen wordt van een inleiding voorzien door de auteur of een andere deskundige op het betreffende onderwijsgebied. Wat is er veranderd (of juist niet veranderd) in de loop der jaren?

34 Verwacht in HJK
– De mantel van de expert
– ‘Groene’ ervaringen
– Kleuters en echtscheidingen
– Toetsen of spelen?